+ Meer informatie

Operatie raaigras gaat van start

2 minuten leestijd

ARNHEM — In Zuidelijk Flevoland begint zeer binnenkort de oogst van de raaigrassen (snel groeiende grassoorten), die daar in de afgelopen droge zomer in grond van de rijksdienst voor de IJsselmeerpolders zijn ingezaaid. Dat gebeurde op initiatief van de landbouworganisaties in Gelderland en Overijssel, die op deze vrijze hun leden wilden helpen hun moeilijke ruwvoederpositie te verbeteren.

In totaal werd voor de beide provincies tezamen 3.600 hectare ingezaaid. De eerste portie van 1.800 hectare, in juli ingezaaid, heeft het met de groeiomstandigheden het best getroffen en kan nu gemaaid worden. Slechts een of anderhalf procent ervan is mislukt. De ,,commissie ruwvoedervoorziening" van de Gelderse landbouworganisaties heeft die 1.800 hectare toegewezen aan 460 boeren van de Veluwe. Deze zullen zelf voor oogst en vervoer moeten zorgen en hebben daarvoor per dorp of gehucht groepen gevormd. Woensdag zijn afgevaardigden van die groep al in de polder komen kijken waar hun percelen liggen. Voor een groot deel zullen ze het werk uitbesteden aan loonwerkers. zwaar van water, wat gunstig is voor het vervoer.

In augustus zijn op de velden van de rijksdienst nog duizend hectaren voor Overijssel en 800 voor Gelderland ingezaaid. Daarmee is het lang zo goed niet gegaan ais niet die eerste 1.800 hectare. Gevreesd wordt dat van beide porties, als gevolg van minder gunstig weer'in de groeiperiode, enkele honderden hectares niet oogstbaar zullen zijn. Eerder dan eind oktober of begin november kunnen deze porties niet geoogst worden.

De raaigrassen vallen onder de garantie- en transportsubsidieregeling van het ministerie van landbouw en visserij. De garantie houdt in dat een bedrag wordt uitgekeerd voor oppervlaktes die niet geoogst kunnen worden.

In Oostelijk Flevoland is ook veel raaigras ingezaaid door particuliere boeren. De stand daarvan is volgens de Gelderse ruwvoedercommissie erg wisselend. Men is pessimistisch over het oogstresultaat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.