+ Meer informatie

Herinrichting van start voor Oost Groningen

Minister Van der Stee installeert commissie

3 minuten leestijd

WEDDE (Gr) — Minister mr. A. van der Stee van Landbouw en Visserij heeft donderdag in Wedde in oostelijk Groningen de herinrichtingscommissie voor Oost-Groningen en de Gronings-Drentse veenkoloniën geïnstalleerd. De herinrichtingswet voor dit gebied is op 1 januari van kracht geworden

De herinrichtingscommissie, benoemd door minister Van der Stee en zijn ambtgenoot Beelaerts van Blokland van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, neemt het werk van de eerder door Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe benoemde voorbereidingscommissie over en bestaat uit dezelfde personen. De commissie bestaat uit 31 leden, vertegenwoordigers van provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen ts belanghebbende organisaties. Er zijn 29 adviserende leden vertegenwoordigend Rijk en provincies.

Garantie

Minister Van der Stee noemde in zijn installatierede deze samenstelling een garantie voor een goede afweging van alle bij de herinrichting betrokken belangen. De herinrichting zag hij als een uniek project, bij de uitvoering waarvan geprofiteerd kan worden van de met ruilverkavelingen opgedane ervaringen. ,,Er komen echter ook tal van nieuwe aspecten om de hoek kijken. Een aantal aangelegenheden bevindt zich nog in een min of meer experimenteel stadium", aldus de minister. Hij dacht daarbij aan de dorpsvernieuwing en het welzijnswerk. De herinrichting biedt naar zijn overgangsgebied tussen stad en platteland om vorm te geven.

Er is hier sprake van een uitdaging voor alle betrokkenen, aldus de minister. „Maar een wondermiddel dat alle problemen vanzelf wegpoetst is de herinrichting niet: vele jaren van hard werken zullen nodig zijn. Durf en doorzettingsvermogen zijn nodig om de toekomst van dit gebied te maken door middel van de grootste „facelift" in het landelijke gebied die de komende jaren zullen kennen". 'Het kennen".

Het van de commissie zal leiden tot een herinrichtingsprogramma, dat vervolgens in herinrichtingsplannttn zal worden uitgewerkt. De rijksoverheid stelt het geld 'beschikbaar. Hij noemde de subsidie een extra-impuls, bedoeld om de achterstand bij de rest van het land, die in dit gebied is ontstaan, zoveel mogelijk teniet te doen.

Gebied

De herinrichting strekt zich uit over een gebied van 130^000 hectare (90.000 in Groningen en 40.000 in Drenthe). In dat gebied wonen een kleine driehonderdduizend mensen. Het project is gegroeid uit een plan van tien jaar geleden voor een grootscheepse aanpak van de ruilverkaveling in de veenkoloniën. Het plan resulteerde in de herinrichtingswet Oost-Groningen en de GroningsDrentse veenkoloniën, die op 1 januari van dit jaar in werking trad. Deze wet heeft een veel ruimere opzet dan het plan. Hij mikt op verbetering van woon-, werk- en leefklimaat en van de economische en maatschappelijke ontwikkeling in het gebied. Naast herverkaveling worden nu ook o.a. vernieuwing van dorpskernen, verbetering van de infrastructuur, decentralisatie van welzijnswerk en verbetering van de recreatieve voorzieningen beoogd.

De herinrichtingscommissie zal dit jaaï een voorontwerpprogramma voor de herinrichting afronden, dat na de inspraakprocedures waarschijnlijk medio 1981 door de ministers kan worden vastgesteld. De totale kosten zijn voorlopig geraamd op 2,8 miljard gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.