+ Meer informatie

„Hoe kun je nu weten hoe groot je zonden zijn?"

5 minuten leestijd

Hoe veel zondekennis moet je hebben voor je weet dat het "echt" is? Een veel gestelde vraag. Maar wel een verkeerde vraag. Geen mens heeft ooit genoeg zondekennis. Het gaat erom dat je voelt dat je hart zonder God en tegen God is. Dat is je grootste zonde!

Pas moesten wij leren: Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt? Antw. Ten Ie: hoe groot mijn zonde en ellende zijn... Ik dacht daar over na. Maar volgens mij weet ik niet half hoe groot mijn zonden zijn. Want ik heb er eigenlijk helemaal geen verdriet over. En zonder verdriet over je zonden heb je geen verlossing nodig. Toch voel ik dat ik die verlossing wèl nodig heb, dat ik zo niet sterven kan. Ik vraag dus iedere avond in mijn gebed of de Heere me wil laten zien hoe zondig ik ben, want ik denk datje ogen daarvoor geopend moeten worden. Adaar er verandert niets. Is mijn bidden dan niet oprecht?

Hoe groot is onze zonde en ellende? Je hebt gelijk dat je daar nog niet voor de helft besef van hebt. Het is altijd duizendmaal erger dan je voelt. Er is ook geen enkel kind van God die zeggen kan dat hij genoeg zondekennis heeft. Wat betekent dan de vraag van de Catechismus? Het gaat hier om de uitleg van het woordje "groot". Let erop dat er niet staat "hoeveel". De Catechismus wijst erop dat het erom gaat dat we de grootheid van ons kwaad zien. Dat is helemaal bijbels. Ik denk aan Psalm 51: „Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad." Wat is nu de grootheid van je kwaad kennen? Dat is beseffen dat je tegen God gezondigd hebt. Het diepe besef dat je niet tegen een willekeurige wet hebt gezondigd, maar tegen de wet van een goede God. Zondekennis zonder Godskennis is heiHoe veel zondekennis moet je hebben voor je weet dat het "echt" is? Een veel gestelde vraag. Maar wel een verkeerde vraag. Geen mens heeft ooit genoeg zondekennis. Het gaat erom dat je voelt dat je hart zonder God en tegen God is. Dat is je grootste zonde! dens. Als je Gods wet overtreedt, als je onbekeerd bent, is dat allemaal rechtstreeks zonde tegen God. Je trapt God op het hart. Hij heeft je nooit iets in de weg gelegd, maar je hebt geleefd alsof Hij er niet was. Je hebt Hem genegeerd en beledigd. Daarom is het besef van de grootheid van je kwaad niet dat je een hele waslijst van zonden weet op te noemen. Maar het gaat erom dat je voelt dat je hart zonder God en tegen God is. Het gaat erom dat je voelt dat dat je zonde is dat je God niet liefhebt boven alles. Dat je voelt dat je onbekeerd bent, terwijl God met Zijn Woord al zolang tot je gekomen is. Dat is de zonde die we moeten kennen, en al die andere zonden zijn "poppenzonden" (Luther).

Misdrijf
De grootheid van je kwaad beseffen is zien dat je zonde niet een vergissing is, maar een misdrijf Zonde is niet iets dat er nu eenmaal bijhoort omdat je mens bent en waarvoor je te verontschuldigen bent. De zonde stelt je in staat van beschuldiging. De grootheid van je kwaad kennen gaat altijd gepaard met schuldbelijdenis, overgave aan de Heere, komen met de strop om je hals. Je praat je zonde niet meer goed met een beroep op je afkomst van Adam of de macht van de boze of de opvoeding van je ouders of de toestand van je hart. Maar je "mijnt" je onbekeerlijke hart als jouw schuld en jouw verantwoordelijkheid. De grootheid van je kwaad kennen wil heel eenvoudig zeggen dat je hart verbroken is. Dat je buigt voor de Heere. Dat je schreeuwt naar de levende God. Dat je komt met smeking en geween.

Geen zondekennis
Jij belijdt dat je geen zondekennis hebt. Dat kun je op twee manieren zeggen. Je kunt dat zeggen omdat je voelt dat je zondekennis niets is in vergelijking met je boosheid tegenover God. Dan is het juist een besef dat je wel de grootheid van je ellende gevoelt. Dan weet je dat je verdriet erover in geen enkele verhouding staat tot het misdrijf tegenover God. Het is een opmerkelijke zaak dat juist degenen die het diepste zondebesef hebben het meest bidden om zichzelf grondiger te leren kennen. Hoeveel zondebesef is nodig? Zoveel dat je voelt dat je zonder God bent, dat je buiten Christus verloren bent. Meer zondekennis is niet nodig. Wie meer zoekt, wil met zijn zondekennis iets zijn en dat is louter hoogmoed (Thomas Shepard). Je gebrek aan zondebesef mag geen reden zijn om je van de Heere af te houden. Je kunt ook zeggen dat je geen zondekennis hebt en geen oprecht verdriet, terwijl je het ook echt niet hebt. Dan is het niet verboden dat je tot de Heere vlucht om zondebesef Want ook dat wil Hij geven. Het is de Heere Jezus Christus als de hoogste Profeet en Leraar Die ons leert wat de wet van God van ons eist (vraag 4 H.C.). Lees ook Openbaring 3:17 en 18 maar eens.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.