+ Meer informatie

Recensies

2 minuten leestijd

Jan Groenleer, Zou ik niet van harte zingen. Gedachten bij liederen uit de Reformatie. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2016, 139 blz. , € 13,90. ISBN 978-90-239-7129-0.

Het is een goede gedachte geweest van Jan Groenleer om het Reformatie-jaar ook inhoud te geven aan de hand van toelichtingen op een aantal liederen uit die periode. Het belang van een zelf zingende gemeente werd opnieuw onderkend. Luther en geestverwanten namen het voortouw in het scheppen van nieuwe liederen. Die liederen weerspiegelen het geloof van die dagen. Na een korte inleiding over het kerklied en de vroege Reformatie bespreekt Groenleer, die heel goed thuis is in deze materie, 23 liederen, strofe voor strofe, met duidelijk te proeven affiniteit. Zo komt veel informatie binnen over de grote thema’s van de Reformatie, maar dan op zo’n manier dat voortdurend lijnen getrokken worden naar het heden: dat kan zijn b.v. het milieu, maar ook de oecumene. Het boek is ook meditatief getint, dus zeer bruikbaar voor persoonlijke overdenking. En voor de predikanten onder ons: het boek levert goede stof voor een lied-preek.

De Bruijne

Boer, Erik A. de, Boiten, H.J. (red.), Godsvrucht in geschiedenis, Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. F. van der Pol als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen, Uitgeverij Groen, Heerenveen 2015, 532 blz., € 29,95. ISBN 9789088971174.

Op 30 oktober 2015 nam prof. dr. Frank van der Pol afscheid als hoogleraar kerkgeschiedenis (vóór 1800) en symboliek aan de TUK. Hij is daar vanaf 1988 werkzaam geweest, sinds 1991 als hoogleraar. Zoals de ondertitel aangeeft, is Godsvrucht in geschiedenis een afscheidsbundel, hem aangeboden door collega’s en vrienden. Dat zijn er ruim dertig uit de breedte van de gereformeerde gezindte, waarbij ook de namen van onze hoogleraren Baars en Van ’t Spijker niet ontbreken. Vanwege de focus van de scheidende hoogleraar op de geschiedenis van de Reformatie, zijn er veel waardevolle artikelen over de kerk van de 16e eeuw opgenomen. Maar ook wordt aandacht gegeven aan de Dordtse Synode, aan verschillende Hollandse ‘oudvaders’, en ook aan enkele episoden uit de Nederlandse kerkgeschiedenis van de laatste honderd jaar. Een waardevolle bundel voor wie zich wil verdiepen in wat God in en door de kerkgeschiedenis heeft willen werken.

Van der Zwan

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.