+ Meer informatie

Ter overweging

2 minuten leestijd

H. Folkers e.a., Ik geloof. Deel la. Werkboek voor catechisanten, en Handleiding voor de catechese. Resp. 81 en 64 blz. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1987.

Dit is het eerste deeltje van een reeks catechisatieboekjes, die geschreven worden door een vijfhoofdige redactie binnen de Geref. Kerken vrijgemaakt. Het werkboek begint met een hoofdstukje over: Wat doe je hier eigenlijk? en zet op duidelijke wijze uiteen de betekenis van de catechisatie voor de jongelui. Dan komt „Het Gereformeerde Kerkboek” ter sprake met als inhoud: Psalmen en Gezangen, Belijdenisgeschriften, Orden van Dienst, Formulieren, Gebeden, Kort Begrip en Kerkorde. Hierna worden de eerste zeven zondagen van de Heidelberger Catechismus behandeld. De bedoeling is dat de rest van de Catechismus in de volgende deeltjes aan de orde komt.

Men gaat ervan uit, dat de bijbelstof, de kerkgeschiedenis en de andere belijdenisgeschriften systematisch aan de orde komen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De samenstellers kiezen voor een concentrische leergang door de Heidelberger Catechismus. In de eerste cyclus van twee jaar worden belangrijke kernen uit de leerstof behandeld, die in de volgende cycli worden verrijkt en verdiept, zodat de catechisanten bijna drie keer door de catechismus heengaan.

In de Handleiding worden didactische aanwijzingen gegeven voor de uitwerking van de leerstof.

Het mooie van dit eerste deeltje is, dat steeds vanuit bijbelse gegevens de kernstukken van de catechismus worden verduidelijkt. Het is een frisse en heldere aanpak, waarvoor ik mijn waardering uitspreek. Anderzijds is de behandeling te veel op de vrijgemaakte situatie afgestemd, zodat ze niet licht door andere kerken zal worden gebruikt. Soms is de bespreking wel wat erg objectiverend, alsof de catechisanten allen al geloven. Zo lees ik bij Zondag 1 o.a. „En wij? Wat zijn wij goed af! Wij zijn bevrijd uit de macht van de duivel en wij zijn nu het eigendom van Jezus Christus” (blz. 25).

We zien met belangstelling de volgende deeltjes tegemoet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.