+ Meer informatie

Straks godslastering niet meer strafbaar in Engeland

Ingrijpende wetswijziging op komst

2 minuten leestijd

LONDEN — Een speciale commissie, bestaande uit rechters, die gedurende de afgelopen jaren sommige oude Britse wetten hebben bekeken en suggesties over modernisering of afschaffing hebben gedaan, heeft nu voorgesteld godslastering niet langer een strafbaar feit te noemen. Dat wekt ongetwijfeld de weerzin van vele christenen op.

Het voorstel is gevolg van een rechtszaak in 1977 waarbij een tijdstrift en ziin hoofdredacteur schuldig werden geacht aan godslastering. De rechtszaak werd achter gesloten deuren gehouden en bovendien was het voor het eerst sinds 1922 dat een veroordeling vanwege godslastering plaatshad in Groot-Brittannië.

Volgens de huidige Britse wet is het verboden om iets te publiceren dat God, Christus, de Bijbel of de belijdenis en dogmatiek van de Anglicaanse Kerk beledigt. De rechters hebben hun voorstel gepubliceerd, zodat het publiek erop reageren kan voordat zij een definitief voorstel aan de regering doen. Waarschijnlijk zal de discussie die hierover plaatsvindt op dezelfde emotionele wijze geschieden als die over de wijziging van het gebedenboek.

„Onduidelijk"
De rechters zijn tot de conclusie gekomen dat de wet op het ogenblik onduidelijk is. Het is daarom moeilijk van tevoren te bepalen of iets wat iemand wil publiceren, godslastering is. Toen de redactie van het veroordeelde tijdschrift in beroep ging bij de Hoge Raad, hoorde men daar kritiek op de wet omdat men niet hoeft te bewijzen dat gedaagde de bedoeling of de opzet had om iets godslasterlijks te publiceren.

De Hoge Raad verwierp wel het hoger beroep van het tijdschrift en de hoofdredacteur, maar ook een voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf. Sindsdien zijn de godslasteringswetten voortdurend in discussie geweest. In 1977 kreeg de rechtszaak veel publiciteit. De commissie van rechters besloot daarom de wetten aan te passen.

Een van de conclusies waar zij toe kwamen is dat Groot-Brittannië een geseculariseerd land is met veel verschillende kerkelijke richtingen. Daarom is een godslasteringswet die alleen het kerkelijk leven van de Anglicanen beschermt hier op z'n plaats. De rechters argumenteren afschaffing van de wetten met te zeggen dat er al wetten bestaan die het kwetsen van alle gelovigen tegengaan.

Tegelijkertijd adviseert de commissie om wetten te vervaardigen die tegen moeten gaan dat er ongeregeldheden tijdens of bij kerkdiensten plaatsvinden. Overtreders van dit soort wetten moeten volgens de rechters veroordeeld kunnen worden tot een jaar gevangenisstraf of boete.

Wat christenen het meest ergert is dat godsdiensten van kleurlingen zoals moslims en hindoes goed beschermd worden door de wetten met betrekking tot de rassenverhoudingen. Daarom moet, zo vinden zij, de christelijke kerk inzonderheid de Anglicaanse, beter beschermd worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.