+ Meer informatie

Meer aandacht voor het „diakonaal jaar”

4 minuten leestijd

Enkele jaren geleden werd in Nederland begonnen met het „Diakonaal Jaar”. Commissies werden gevormd in Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Haarlem en Amsterdam.

Naar het zich laat aanzien zal dit werk zich uitbreiden. Plannen zijn in voorbereiding om in Arnhem, in Noord-Brabant en Zeeland te starten. Verwacht kan dan ook worden dat binnen afzienbare tijd het D.J. over heel Nederland gespreid zal zijn. Het kan daarom dienstig zijn om nog eens het zoeklicht op het D.J. te laten vallen. Waar werd begonnen, doen ook onze Chr. Geref. diakonieën mee aan dit werk. Maar „onze inbreng” is nog te gering!

De oorsprong van het diakonale jaar ligt in Duitsland. In het diakonessenhuis van Neuendettelsau (Beieren) riep men een aantal jonge mensen op tot deze dienst, daartoe genoodzaakt door personeelsgebrek. De eerste aanleiding tot de opzet van het D.J. was dus gelegen in de noodzaak van hulpverlening. Helpende handen waren dringend nodig. Toch mag men het D.J. niet zien als een poging tot oplossing van het personeelsvraagstuk.

Het doel is: dienstbetoon aan de naaste. Daarom is dit werk kerkelijk opgezet. Het is geen vorm van maatschappelijk werk, maar het is ingesteld omdat de gemeente van Christus de opdracht heeft gekregen tot Diakonia, dienstbetoon aan de naaste. Bij de werving wordt hierop de nadruk gelegd. De ervaring heeft geleerd dat de meeste deelnemers zich doelbewust geven voor dit werk. Zij weten dat het niet gaat om verdienen of om een opleiding te volgen, doch het is een „jaar voor de ander”.

Opzet

De deelnemers (meisjes, maar ook jongens van 17 jaar en ouder) worden te werk gesteld in verschillende soorten van inrichtingen (ziekenhuizen, bejaardencentra, blinden- en doofstommeninstituten, kindertehuizen enz.)- Zij genieten naast kost en inwoning een zakgeld van f 50,— per maand (dit wordt waarschijnlijk verhoogd tot f 60,— per maand). Voor velen van hen betekent het dus een financieel offer.

Aandacht wordt besteeds aan de toerusting voor de taak. Er is een voorbe-reidingsweek in een vormingscentrum. Verder komen de deelnemers eens per twee of drie weken samen om met de leidster ervaringen uit te wisselen en verder ingeleid te worden in het diakonale werk. Deze groepsbijeenkomsten worden zeer op prijs gesteld. De instellingen zijn zeer gesteld op de diah’s, niet alleen omdat het personeelsvraagstuk hierdoor wat minder nijpend wordt, maar vooral om de positieve instelling van en de wijze waarop de diah’s hun taak verrichten.

Het D.J. is interkerkelijk opgezet. Bijna alle protestantse kerken werken mee. De bijdrage per diakonie is laag. De kosten van het werk (salaris leidster enz.) worden n.l. mede bestreden uit bijdragen van de instellingen, waar de diah’s zijn te werk gesteld.

Uitbreiding van het werk

Al is er nog geen sprake van een snelle groei toch staat wel vast dat het D.J. in ons land zijn weg heeft gevonden.

Het doet weldadig aan te merken dat er nog jonge mensen zijn, die zich doelbewust geven aan dit werk. Onopvallend doen zij hun taak. Voor velen betekent het een offer. De ervaring leert dat de meesten van hen, na afloop van het D.J. zo gegrepen zijn door de nood van de medemens, dat ze gaan werken in de verplegende of in de maatschappelijke sektor.

Aan de diakoniën nu de taak door voorlichting de opzet van het D.J. onder de aandacht voor de daarvoor in aanmerking komende meisjes te brengen. Dit kan via de jeugdverenigingen, de catechisaties, terwijl ook de predikant van de opzet van dit werk behoort te weten, zodat ook hij hierop de aandacht kan vestigen. Wanneer dan ook in de nabije toekomst op diakoniën en plaatsen, waar dit werk tot nu toe nog niet georganiseerd was, een beroep wordt gedaan om mee te werken, dan niet afzijdig blijven. Hier is een goede gelegenheid om jonge mensen te aktiveren voor het diakonaat.

Ondergetekende zal op verzoek gaarne nadere inlichtingen verschaffen, propagandamateriaal toezenden en opgave doen van adressen voor aanmelding.

Min. Lelylaan 78 Rijswijk (Z.H.).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.