+ Meer informatie

Avondmaalsformulier

2 minuten leestijd

Het Nachtmaalsformulier onze Gereformeerde Kerk is met zulk een wijsheid des Geestes en met zodanige ken nis van Christus en blootleg ging van wat wij van nature zijn opgesteld, dat het bijkans overbodig schijnt, daar nog iets bij te voegen. Aangezien wij in tussen bij ondervinding weten hoe de mens zich aan alles gewent en op zichzelven dood en doof blijft voor de dierbaarste waarheid, zo zal het aan ware gelovigen welkom wezen, de mening van een gedeelte van dit formulier nader te hopen verklaren en ophelderen.

Het is bovendien voor menigeen, die zonder waarachtige zelfbeproeving aan de dis des Heeren gaat, nuttig en nodig, dat hen de waan benomen worde, alsof de Gastheer Zich niet aan hem wreken zal, zo lang hij onwaardig met de oprechte gasten gaat mede aanzitten en zich toeeigent wat hem niet toekomt. Overigens worde de uiteenzetting, niet zo verstaan alsof zij alleen diende tot het waardig houden van het Heilig Nachtmaal; zij dient tevens tot een waarachtige zelf beproeving voor elke dag en voor het gehele leven.

Ons formulier dan leert ons wat ons voor alle dingen nodig is, opdat wij tot onze troost des Heeren Nachtmaal mogen houden. Het zegt ons: „Eerstelijk, dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde (doel) richten waartoe het de Heere Christus verordend en ingesteld heeft namelijk tot Zijn gedachtenis".

H. F. Kohlbrugge

(„De ware Zelfbeproeving")

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.