+ Meer informatie

Den Uyl gaat toch overstag: ziektewetplan van de baan

Bonden gematigd blij, werkgevers teleurgesteld

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Het kabinet ziet af van een ingreep in CAO-afspraken die een bovenwettelijke uitkering in de ziektewet regelen. Minister Den Uyl heeft dit vanmorgen meegedeeld tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

De regering is van plan in grote lijnen het alternatieve voorstel van de Kroonleden in de SER over te nemen en af te zien van de aanvankelijke voornemens om elke aanvulling boven de 80 procent te verbieden. Zieken gaan wel premies betalen over het ziektegeld, waarmee hun netto-uitkering 92 procent gaat bedragen. Verder zal voor alle werknemers de ziektewet-premie met een gering percentage, waarschijnlijk 0,2 procent worden verhoogd. Het totale ombuigingsbedrag van 1400 miljoen blijft overeind in de gewijzigde plannen van het kabinet.

Wachtdag

Den Uyl zei donderdag na afloop van gesprekken met achtereenvolgens werknemers en werkgevers dat hij zich op andere elementen uit zijn oorspronkelijke plan (onder meer de vijf wachtdagen voor rekening van de werkgever) nog nader zal beraden alvorens hij zijn wetsontwerp mee zal nemen naar het kabinet. Kok meende dat zijn gemengde gevoelens mede gevolg waren van het ontbreken van duidelijkheid over die vijf wachtdagen.

De werknemersvoorzitter betoogde dat de premieheffing over ziektegeld, die nu nodig is om de beoogde ombuiging van 1,4 miljard gulden te halen, een grote druk op de CAO-onderhandelingen zal leggen. In feite ontstaat door die premieheffing een netto-uitkering tijdens ziekte van 92 procent.

Wil men die tot 100 procent aanvullen, dan moet deze aanvulling gevonden worden in de loonruimte die het kabinet voor 1982 op ongeveer 6 procent heeft vastgesteld. Kok vond die ruimte toch al niet erg groot en waarschuwde voor de negatieve gevolgen voor de koopkracht als de aanvulling daar ook nog eens uit moet worden gehaald.

Mr. Van Veen zei namens de werkgevers dat het kroonledenstandpunt waar Den Uyl zich op zal richten geen lastenverlichting voor grote groepen individuele bedrijven zal betekenen. De gezamenlijk werkgevers verwierpen het kroonledenstandpunt woensdag al in een brief aan het kabinet. Weliswaar willen de kroonleden dat de premieverhoging niet op de werkgevers wordt afgewenteld, maar dat moet dan in de CAO-onderhandelingen voorkomen worden. De werkgevers verwachten, zo blijkt uit een brief aan het kabinet, dat de vakbeweging daar geen medewerking aan zal geven. De becijferingen van de werkgevers zullen nog doorgerekend worden door sociale zaken.

De werkgevers vroegen in hun brief aan het kabinet om alsnog met vervangende, meer gerichte bezuinigingen in de sociale sector te komen. Ook willen ze dat de SER opnieuw een gericht advies wordt gevraagd over het terugdringen van het ziekteverzuim.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.