+ Meer informatie

Meer aandacht voor etnische minderheden

Binnenlandse Zaken en Onderwijs komen met nota's

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De ministeries van Binnenlandse Zaleen en Onderwijs en Wetenschappen hebben zich gebogen over de problematiek van de minderheden in ons land. De ontwerp-nota minderheden van Binnenlandse Zaken wil een aanzet geven tot een verbetering van de positie van minderheden in ons land. Dit door middel van bijvoorbeeld meer inspraak, wellicht stemrecht en het tegengaan van discriminatie. Ook de nota van Onderwijs wil meer faciliteiten geven aan de etnische minderheden dit door middel van betere scholing en vorming.

Beide ministeries erkennen dat tot nu minderheden wordt de verondersteltoe de overheid zich heeft vergist in de ling geuit dat dit aantal zal uitgroeien problematiek van de ongeveer 500.000 door relatief hoge geboortecijfers en in ons land levende leden van minder- gezinshereniging. Met name jongeren heidsgroeperingen. In de ontwerpnota en vrouwen verdienen volgens de nota extra aandacht in het minderhedenbeleid.

Volgens de nota is het beleid er vooral opgericht de minderheden meer kansen in onze samenleving te geven. Door middel van een strenger toelatingssysteem wil men het aantal minderheden in ons land niet verder laten uitbreiden. Dit om de positie van de thans in ons land verblijvende groepen niet te ondergraven.

Stemrecht

De rechtspositie van de in ons land verblijvende minderheden wil men als uitvloeisel van de onlangs aanvaarde grondwetswijziging verbeteren. Volgens het ministerie wordt een wetsontwerp voorbereid om vreemdelingen die hier al meer dan 10 jaar verblijven, mogelijkheden te geven voor stemrecht en het recht om gekozen te worden. Daarnaast zullen maatregelen volgen op het gebied van de rechtsbijstand en rechtshulp.

Ook is de regering van plan de discriminatie van buitenlanders actief aan te pakken. Men denkt daarbij aan allerlei maatregelen die het vooroordeel tegen buitenlanders moet wegnemen. Ook de Drank- en Horecawet zal in die zin gewijzigd worden dat op overtredingen van discriminatieve aard de vergunning wordt ingetrokken. Daarnaast wil de regering de mogelijkheid bezien van het instellen van regionale tolkencentra omdat dit naar haar mening essentieel is voor de aanpassing van de buitenlanders in ons land.

Het ministerie van Onderwijs en wetenschappen is op haar beurt bereid extra aandacht te schenken aan het taalprobleem van de buitenlanders in ons land. Zo zullen er extra leerkrachten aangetrokken worden speciaal voor buitenlandse kinderen. Daarnaast zul wettelijke eisen van toepassing zijn om tijdens de opleidingen de aankomende leerkrachten voor te bereiden op lessituaties met kinderen van etnische minderheden. Voor hen die in het onderwijs werkzaam zijn, zullen her- en bijscholingscurssusen ingesteld worden. Het ligt in de bedoeling van minister Pais om dit in wettelijke regelingen vast te leggen.

Lesmateriaal

Ook aan lesmateriaal voor buitenlandse kinderen zal meer aandacht besteed worden terwijl de financiële middelen hiervoor door het rijk verstrekt zullen worden. De buitenlandse leerkrachten zullen dezelfde rechtspositie ontvangen als hun Nederlandse collega's.

Dit alles zal een gigantisch bedrag vergen zo menen beide ministeries. Toch is de regering van mening dat ook wanneer de financiën van het rijk „zwaarder belast zullen zijn", er niet op deze uitgaven beknibbeld mag worden. Wanneer er, zo meent de regering, niet voldoende mogelijkheden gegeven worden aan de etnische minderheden in ons land zal. dit leiden tot frustraties met alle gevolgen van dien. „Opleiding en scholing dragen bij tot een beter begrip van elkaar en daarmee kan onze multia-culturele samenleving alleen maar verder" zo drukte minister Pais het tijdens zijn persconferentie uit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.