+ Meer informatie

Enorm tekort op handelsbalans V.S. speelt Wall Street parten

2 minuten leestijd

Tot één van de factoren die Wall Street's humeur van de afgelopen dagen in ernstige mate hebben bedorven behoort zeker het enorm opgelopen tekort op de handelsbalans van de Verenigde Staten. In de maand januari bedroeg dit tekort al het gigantische bedrag van ' 1,67 miljard maar in februari, bovendien nog drie dagen korter, was het tekort al opgelopen tot ' 1,87 miljard. Hierdoor bedraagt het totale tekort in de eerste tw^ee maanden van 1977 rond ' 3,5 miljard, een astronomisch bedrag, dat ook al zonder verdere tekorten op de andere sectoren van de betalingsbalans, weer doet denken aan de zwarte jaren van Amerika's potverteren op de rug van de vrije wereld.

Dit probleem heeft twee kantjes die direct Wall Street betreffen en in hoge mate het beursklimaat hebben bedorven. Op de eerste is de grondoorzaak van de enorme tekorten in de maanden januari/februari gelegen in de strenge winter van die maanden en het daarbij opgetreden energieprobleem. De forse tekorten op de handelsbalans, die ongetwijfeld ook in de maand maart nog in die orde van grootte zullen uitvallen, komen vooral voort uit de invoer van ruwe olie en olieprodukfen en vormen daarbij de kern van het energieprobleem. De regering-Carter doktert al enige tijd aan een nieuw ingrijpend energieplan, dat juist door de energiecrisis van de afgelopen paar maanden nieuwe dimensies heeft verkregen.

Deze dimensies zijn kennelijk zo ingrijpend, dat de publicatie steeds weer wordt uitgesteld. Dat maakt Wall Street steeds nerveuzer. Het energieplan dat tot een energieprogramma moet leiden kan zeer ingrijpende maatregelen bevatten als bijvoorbeeld het aanzienlijk duurder maken van energie voor binnenlands verbruik. Wall Street bibbert al bij de gedachte tot welke inflatoire werking dit zou kunnen leiden.

De andere kant van de forse handelsbalanstekorten Is die van de valuta. Er zijn in de afgelopen twee maanden ' 3,5 miljard meer dollars buiten de Verenigde Staten uitgegeven dan het land uit handelstransacties heeft ontvangen. Nog afgezien van eventuele tekorten op bijvoorbeeld de kapitaalbalans, die uit rente-overwegingen waarschijnlijk ook niet gering geweest zullen zijn, betekent de scheve handelsbalans toch wel een zekere ondermijning van de buitenlandse positie van de dollar. Dit is echter een meer verborgen ontwikkeling die op wat langere termijn werkzaam is. Centraal staat thans voor Wall Street het energieprobleem en de plannen die daaromtrent worden uitgebroed. Met de slechte ontwikkeling op de handelsbalans als basis lijkt enige bedachtzaamheid ten opzichte van de uitkomst daarvan zeer wel geboden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.