+ Meer informatie

BOEKAANKONDIGINGEN

3 minuten leestijd

A.J. Verbrugh, Universeel en Antirevolutionair III. Toelichting bij de richtlijnen voor de nationaal-gereformeerde, dat is universeel-christelijke en antirevolutionaire politiek. 444 blz. Nummer 49 van de publikaties van de Groen van Prinsterer Stichting. De Vuurbaak, Groningen 1985.

Reeds eerder werden deel I en II besproken. Dit is het vervolg, ook het laatste deel, als commentaar op het beginselprogramma van het G.P.V. Er komt veel in aan de orde, vooral met betrekking tot vraagstukken op het gebied van de ethiek. De schrijver gaat in op actuele problemen en tracht bij het licht van de Schrift een weg te wijzen. Het onderscheid kerk en staat, kerk en organisatie wordt duidelijk aangebracht. Belangrijk studiemateriaal voor wie zich bezint op de politiek.

R. Timmerman, Leven…..met God. Bijbels leesboek voor jongeren, f. 15,90. De Vuurbaak, Barneveld 1981.

Een mooi boekje dat allerlei onderwerpen behandelt, die voor jongeren van betekenis zijn. Op de linker bladzijde is een Schriftgedeelte afgedrukt, op de rechter bladzijde een overweging of instructie. Praktische punten uit geloof en christelijk leven komen aan de orde.

Drs. M. Sieperink e.a.. Euthanasie - wat staat op het spel? f. 1,95. Stark, Texel 1986. Een kleine brochure, meer nog een pamflet van artsen en juristen die wijzen op de geweldige consequenties van de voorgestelde wettelijke regeling van euthanasie.

Bij grote aantallen korting.

R. Naftaneel en S. Schoon, De zaak Goeree. f. 18,50. Kok, Kampen 1986.

In dit boekje is bijna alles samengebracht wat in de Nederlandse pers over de familie Goeree is verschenen. Het roept op tot gesprek met de joden en het afleggen van vooroordelen. Op de laatste bladzijde wordt vragenderwijs ontkend dat er bij God van vergelding sprake zou zijn! Dit komt voor in een hoofdstuk, dat al eerder en uitgebreider in een brochure werd gepubliceerd. De vraag blijft in hoeverre het vroeger door de kerken verdedigde standpunt met betrekking tot Israël vandaag nog vrij kan worden geuit.

Prof. dr. L. Strengholt, „Antwerpen arm o’ desolate stede”. Uit de geschiedenis van een wereldstad.

In 34 bladzijden treffen we hier enkele artikelen èn een lezing aan van prof. Strengholt. De overgang van Antwerpen in Spaanse handen, 400 jaar geleden, was de aanleiding tot schrijven en spreken.

Bij het Evangelisch Centrum (vzw B-2100 Antwerpen-Deurne) is dit interessante, met liefde geschreven boekje te verkrijgen voor f. 7,50. Ds. Groeneveld schreef de inen uitleiding. Een boekje vanuit protestantse overtuiging voor vandaag geschreven!

C. den Boer, Onbegonnen werk. f. 19,95. Kok, Kampen.

De derde druk van een reeds eerder met waardering besproken boek over de ouderling. Het is geschreven door hervormde en gereformeerde auteurs en vooral afgestemd op de Hervormde Kerk, al kan het daar buiten ook dienst doen.

H. Jagersma, Geschiedenis van Israël, deel 2, van Alexander de Grote tot Bar Kochba. 251 blz. Kok, Kampen 1985.

Dit is het tweede deel van dit handboek. Het beslaat een periode van meer dan 450 jaar. Met name de eeuwen voor Christus' geboorte zijn minder bekend. Er wordt een helder inzicht gegeven in de religieuze politiek en sociaal-economische ontwikkelingen. Met grote kennis van zaken wordt deze hele periode beschreven als achtergrondinformatie. Een welhaast onmisbaar boek.

Briefwisseling Kuyper-ldemburg, verzorgd, geannoteerd en ingeleid door dr. J. de Bruijn en dr. G. Puchinger. 651 blz. en illustraties, gebonden f. 95,- . Wever, Franker 1985.

Dit is een geweldig boek. De historische inleiding, geschreven door Puchinger, geeft inzicht in achtergrond en levensgeschiedenis. Daarnaast zijn de aantekeningen per brief verhelderend. Idenburg komt dichter bij ons in zijn worsteling om Kuyper te helpen en tegelijk hem niet te verheerlijken. Kuyper komt tegenover zoveel zachtmoedigheid als een zich snel miskend voelend mens naar voren. De beide auteurs komt dank toe voor dit geweldige boek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.