+ Meer informatie

PvdA enthousiast over Miljoenennota

CDA reageert terughoudend op begrotingsplannen

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De PvdA is zeer te spreken over de begrotingsvoorstellen van de regering. In een eerste reactie op de plannen spreekt de fractie van „een verademing". De plannen voor 1991 noemt de PvdA zowel „financieel solide" als „sociaal rechtvaardig". De reactie van de kant van het CDA op de Troonrede en de Miljoenennota is terughoudender.

Het kabinet is er, volgens het CDA, in geslaagd de begroting voor 1991 zo op te stellen dat het net binnen de financiële grenzen blijft zoals die bij het regeerakkoord zijn vastgelegd. Of de nu „voorgestelde maatregelen ook voor de nabije en verre toekomst voldoende houvast bieden", staat volgens het CDA nog lang niet vast.

De grootste oppositiepartij, de WD, laat bij monde van fractievoorzitter Bolkestein weten „grote bezorgdheid" te hebben over de Miljoenennota voor het komende jaar. Slechts met kunstgrepen wordt de tekortdoelstelling gehaald. Volgens de WD dreigt al in 1992 het financieringstekort met 1 procent boven de ramingen uit te komen. Het kabinet schuift de problemen voor zich uit door te verwijzen naar het opmaken van de balans begin 1991, de zogeheten „mid-term-review". Volgens de liberalen is 1990 daarom te beschouwen als een verloren jaar.

Overheidstekort

Bij het pakket maatregelen om het overheidstekort terug te dringen gaat het bij het totaal van 7 miljard slechts om 2,7 miljard aan structurele bezuinigingen. Daartegenover stelt het kabinet wel voor een kleine 10 miljard structurele nieuwe uitgaven voor. De WD acht het „zeer kwalijk" dat de te verwachten aardgasmeevaller vanwege de Golfcrisis gebruikt wordt om de tekortdoelstelling van 1991 te halen.

De jaren zeventig hebben, zo stelt de WD-fractie, duidelijk aangetoond dat het financieren van overheidsuitgaven uit aardgasmeevallers tot desastreuze gevolgen leidt.

De PvdA vindt het verfrissend dat de overheid en de overheidsinvesteringen niet langer als een belemmering maar als voorwaarde voor een gezonde economische groei worden gezien. Deze fractie heeft er verder begrip voor dat de financiële problematiek voor 1991 voor een deel met tijdelijke maatregelen is opgelost. Dat is te rechtvaardigen omdat op dit moment nog onduidelijk is of de belastingtegenvaller structureel is of incidenteel. In de plannen voor 1991 wordt, aldus de PvdA, gebroken met een beleid dat gericht was op vergroting van inkomensverschillen.

De sociaal-democraten zijn goed te spreken over het toepassen van de koppeling waardoor de aow en aiidere uitkeringen met 3 procent omhooggaan. De PvdA vindt de aangekondigde eenmalige uitkering, aan het eind van dit jaar, voor bejaarden met een klein pensioen niet voldoende. Ook is deze fractie het niet eens met de aangekondigde korting op het fonds voor de stadsvernieuwing. Die staat op gespannen voet met uitvoering van de sociale vernieuwing.

Grabbelton

Volgens het CDA kan nu al gesteld worden dat het opmaken van een financiële tussenbalans begin volgend jaar van enorm belang zal zijn. Gezien de internationale ontwikkelingen vanwege de Golfcrisis, en de daarmee verbonden fianciële gevolgen voor de aardgasprijs, alsook de rente-ontwikkeling, is het allerminst zeker dat de begroting op de wat langere termijn binnen de financiële kaders zal blijven. Dat het op dit moment wel is gelukt met een redelijk evenwichtig inkomensbeeld te komen door - herschikkingen en bezuinigingen, verdient volgens het CDA waardering.

Evenals de VVD spreekt het CDA over kunst- en vliegwerk waar het gaat om de inkomensverhoudingen voor 1991. Het CDA bepleit dat de commissie-Stevens meer structurele oplossingen aandraagt. De CDA-fractie laat verder een waarschuwend geluid horen door te zeggen dat de defensiebegroting geen grabbelton mag worden voor overschrijdingen en tekorten elders. D66 stelt dat de doelstelling van het kabinet met de nu gepresenteerde plannen in gevaar komt. De plannen zijn volgens D66 „kwetsbaar en onvolledig", omdat de dekking in de begroting voor een deel niet-structureel is en te globaal van aard. Evenals de fractie van de WD heeft D66 kritiek op het noemen van een percentage van drie als het om cao-loononderhandelingen gaat. Het kabinet reserveert die 3 procent ook voor het herstel van de koppeling. Het zo omschreven maximum zal gaan fungeren als een minimum bij loononderhandelingen aldus de oppositiepartijen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.