+ Meer informatie

Het gesprek ter voorbereiding op het huwelijk

3 minuten leestijd

In dit artikel gaat het over gesprekken die je voert met (toekomstige) leden op weg naar de het huwelijk.

Bewust spreek ik niet van een gesprek ter voorbereiding op de trouwdienst. Dat vormt wel een onderdeel, maar in de gesprekken gaat het om meer. In een tijd waar we ook in christelijke kring zien dat huwelijksgeluk en trouw niet vanzelf spreken, is het van belang dat de kerk investeert in het huwelijk van de leden.
Het is goed dat er tegenwoordig veel bovenplaatselijke en interkerkelijke mogelijkheden zijn om je voor te bereiden op het huwelijk, maar dat ontslaat de plaatselijke kerk niet van haar taak. Iedere kerk zal hierin haar eigen werkwijze hebben.

Ook bij hertrouw zijn gesprekken van groot belang. Juist omdat er dan sprake is van een voorgeschiedenis.
In de praktijk zullen gesprekken op weg naar het huwelijk plaatsvinden met de predikant. Het lijkt me goed als ook de wijkouderling bij het gesprek aanwezig is en betrokken is.

De bedoeling van het huwelijk

De wijze waarop over het huwelijk wordt gedacht in onze tijd, wijkt sterk af van het Bijbelse spreken erover. Daarom is het van groot belang in het gesprek de Bijbelse visie op het huwelijk een plaats te geven. De hoofdlijnen van het huwelijksformulier kunnen hierbij leidraad zijn. Als men het hele huwelijksformulier doorspreekt, is het van belang dat het geen lesje wordt, maar een gesprek is. Het is in onze tijd belangrijk te laten zien dat naast liefde de Bijbel over trouw spreekt als pijler van het huwelijk.

Verwachtingspatronen

Huwelijken stranden nogal eens omdat het (onrealistische) verwachtingspatroon niet overeenkwam met de werkelijkheid. Het is van belang over de wederzijdse verwachtingen te spreken. Ik vraag naar het gezin waaruit men komt. Hoe kijkt men aan tegen de wijze waarop eigen ouders het huwelijk vorm geven? Zelfs wanneer men zegt het geheel anders te willen dan men thuis gewend is, blijkt in de praktijk vaak het huwelijk van ouders het referentiekader wat onbewust invloed heeft. Omdat beiden een ander voorbeeld hebben, kan dat tot wrijving leiden. Het is goed de leden daarvan bewust te maken.
Kennen ze elkaar goed? Hebben ze veel met elkaar gepraat? Zo leer je immers elkaar kennen. Vrijen blijkt vaak makkelijker dan praten …
Van belang is de verschillende valkuilen in het huwelijk te benoemen, zoals familieverhoudingen, verandering als er kinderen geboren worden, geldbesteding, tijd voor elkaar en tijd voor jezelf en seksualiteit.

Seksualiteit

Juist in de kerk mogen we spreken over de schoonheid van de seksualiteit. God gaf deze scheppingsgave niet om zelf bevrediging te vinden, maar om de ander op de intiemste manier te laten merken hoe geliefd hij/zij is. Nog steeds merk ik dat in kerkelijke kring vaak seksualiteit als iets vies wordt gezien. Het Hooglied spreekt andere taal.

Geestelijke eenheid

Tenslotte wil ik onderstrepen hoe belangrijk het is dat men zich heeft voorbereid om een geestelijke eenheid te zijn. Steeds meer hoor ik van jonge stellen dat ze in hun verkering samen de Bijbel lezen en samen bidden. Als je zo in je verkering met elkaar om gaat, zal dat in het huwelijk zich voortzetten in de huisgodsdienst.

Ds. Middelkoop is predikant van Urk – Ichthus.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.