+ Meer informatie

Zeeland wil hergebruik afval flink bevorderen

Provincie wil in jaar 2000 6 procent minder vuil

4 minuten leestijd

MIDDELBURG - Terwijl het aanbod van afval jaarlijks toeneemt, moet in tien jaar tijd de afvalstort worden ingedamd. Tevens moet het hergebruik van afval worden bevorderd. Gestreefd moet worden naar hergebruik van het afval van 59 procent in het jaar 2000, tegen nu 20 procent. Verder moet in 2000 door preventie 6 procent minder afval worden aangeboden. Dit staat in het derde voorontwerp Provinciaal Afvalstoffen Plan (PAP-3) van de provincie Zeeland.

In 1990 produceerden bedrijven en inwoners van Zeeland samen zo'n 730 miljoen kilo afval. Daarvan werd 160 miljoen kilo opnieuw gebruikt. Het overige, 570 miljoen kilo, ging naar de stortplaatsen. Het ziet er naar uit dat de hoeveelheid te storten afval de komende jaren nog zal toenemen. Dat veroorzaakt vervuiling van bodem, water en lucht en betekent verspilling van grondstoffen en een onnodige aanslag op de beschikbare ruimte. Daarom moet de situatie er in 1997 heel anders uitzien.

Door preventie vermindert de afvalproduktie met 4 procent; 54 procent van het afval wordt dan hergebruikt, tegen nu 20 procent; 14 procent wordt verbrand en nog slechts 28 procent gaat naar de stort. Om dit te verwezenlijken moet worden onderzocht of het gewenst is één centrale stortplaats voor Zeeland te hebben in plaats van twee. Op dit moment is er één voor Zeeuws-Vlaanderen en één voor de rest van Zeeland.

Het beperken van het te storten afval wordt onder meer bereikt door hergebruik. Een bijdrage aan beperking van het te storten afval moet de compostering van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) leveren. Voor GFT wordt aangenomen dat 70 procent gescheiden wordt aangeboden. Dit percentage wordt mogelijk geacht omdat minister Alders onlangs heeft afgekondigd dat in 1994 in elke gemeente GFT gescheiden ingezameld moet worden. Om het ingezamelde GFT te verwerken tot compost heeft de gemeente Borsele het initiatief genomen voor een composteringsinstallatie.

Het is namelijk de bedoehng dat het GFT-afval uit heel Zeeland alsmede agrarisch afval op één plaats in de provincie wordt verwerkt. De installatie komt bij het toekomstig afvalcentrum Midden-Zeeland in het Sloegebied. Er wordt van uitgegaan dat er jaariijks 40.000 ton GFT-afval, 6000 ton agrarisch afval en nog eens 6000 ton maai- en plantsoenafval wordt gecomposteerd. Volgens planning kan de composteringsinrichting in 1993 in gebruik worden genomen.

Verbranden

Een andere mogelijkheid voor beperking van het te storten afval is verbranding. Op het ogenblik is er nauwelijks Zeeuws afval dat wordt verbrand, op ziekenhuisafval en chemisch afval na. Vrijwel alles wordt gestort. Na preventie en hergebruik is het verbranden de milieuvriendelijkste oplossing. Het volume verandert niet alleen fors, er wordt ook energie teruggewonnen. De rook uit de schoorstenen wordt optimaal van schadelijke stoffen ontdaan. Al in 1989 hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland besloten om afval uit deze provincie met afval uit NoordBrabant te verbranden in een nog te bouwen oven in Moerdijk. Voor Zeeland wordt de te verbranden hoeveelheid maximaal 120.000 ton. De oven, die in 1996 in bedrijf zal zijn, krijgt een capaciteit van 1,2 miljoen ton per jaar.

Storten

Storten is de laatste, minst gewenste, mogelijkheid. Als de taakstellingen niet worden gehaald, zal het gevolg zijn dat er meer moet worden gestort. Als alles volgens plan verloopt, wordt in 1997 nog maar een derde van de huidige hoeveelheid naar de stortplaatsen afgevoerd. Het aantal stortplaatsen vermindert eveneens. Vanaf 1993 zijn er nog twee, de Koegorspolder bij Temeuzen en Midden-Zeeland in het Sloegebied. De Koegorspolder raakt in 1997 vol. Voor het Zeeuws-Vlaamse afval moet dan ook nieuwe ruimte worden gezocht. Een mogelijkheid is uitbreiding van de huidige stortplaats. Andere alternatieven vormen een nieuwe stortplaats in de Kanaalzone of afval uit Zeeland centraal storten op de stortplaats Midden-Zeeland. Op de stortplaats Midden-Zeeland kan men nog tot 2009 vooruit.

Omdat de plannen alleen kunnen worden verwezenlijkt door goede samenwerking met alle betrokkenen, willen GS de komende tijd gebruiken voor overleg met gemeenten, afvalverwerkende bedrijven, landbouw, recreatiesector, milieubeweging, bouwbedrijven en waterschappen. Alle plannen moeten zodanig worden uitgevoerd, dat de kosten niet te zeer de pan uit zullen rijzen. Maar één ding is volgens het plan wel zeker: de kosten voor de reinigingsrechten zullen voor de burger in Zeeland de komende jaren fors stijgen. Het plan ligt tot 1 oktober voor een ieder ter inzage bij provincie en gemeentehuizen. Tot deze datum mag men tevens reacties inzenden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.