+ Meer informatie

"Meer water opslaan in nieuwe spaarbekkens"

Prins feliciteert waterwinbedrijf Biesbosch

3 minuten leestijd

WERKENDAM - Waterschaarste, waar naar internationale maatstaven in Nederland sprake van is, moet volgens prins Willem-Alexander worden tegengegaan door het opslaan van water in spaarbekkens. Dat zei hij gisteren in Werkendam, bij het 25-jarig jubileum van het Waterwinbedrijf Brabantse Biesbosch.

Willem-Alexander hield gisteren zijn eerste toespraak over watermanagement. De prins kwam per helikopter naar Werkendam en feliciteerde het bedrijf met het jubileum en de successen die het heeft geboekt. Hij noemde het een prestatie dat het Waterwinbedrijf Brabantse Biesbosch de afgelopen 25 jaar 3,5 miljard kubieke meter Biesbosch-water heeft geleverd aan Zuidwest-Nederland "Een onvoorstelbare hoeveelheid water", meende de prins. Temeer omdat de Maas, waaraan WBB het water aan onttrekt, met drie kernproblemen te maken heeft: te veel, te weinig en te vuil water. Hij sprak zijn waardering uit voor de oplossingen die het bedrijf heeft bedacht voor de problemen op het gebied van waterbeheer in het stroomgebied van de Maas.

Waterschaarste, waar naar internationale maatstaven in Nederland sprake van is, moet volgens de prins tegengegaan worden door het opslaan van water in spaarbekkens. Het aanleggen van reservoirs stuit echter internationaal op toenemend verzet omdat vaak geen rekening wordt gehouden met de sociale gevolgen en nadelige effecten op het milieu. Willem-Alexander: "Het is dan ook verheugend dat bij de aanleg van de Biesbosch-bekkens de natuur- en milieuaspecten veel aandacht hebben gekregen. De invloed van het waterwinbedrijf op het ecosysteem van de Maas is nihil". Hij haalde aan dat, hoewel er landbouwpolders verdwenen zijn, hun plaats is ingenomen door wetlands waar tienduizenden watervogels beschikken over ruim 600 hectare open water, vrijwel zonder menselijke verstoring.

Waterkwaliteit

De prins noemde het van groot belang voor de drinkwatervoorziening dat het gecoördineerde waterbeheer van de Maas zich richt op de verbetering van de waterkwaliteit. Willem-Alexander: "Omdat niet alleen Rotterdam, Zeeland en West-Brabant, maar in de nabije toekomst ook Oost-Brabant en Limburg hun drinkwater voor een deel uit de Maas zullen betrekken".

Het Waterwinbedrijf Brabantse Biesbosch werd in 1968 gesticht om een oplossing te bieden voor het Rotterdamse drinkwaterprobleem. Nu, 25 jaar later, levert het bedrijf voorgezuiverd rivierwater aan drinkwaterleidingbedrijven in Zuidwest-Nederland. Daartoe wordt water uit de Maas in spaarbekkens gepompt die in de periode 1969-1979 zijn aangelegd in de Brabantse Biesbosch. Door de lange verblijftijd van het water en de natuurlijke zelfreinigingsprocessen in de drie bekkens, een voorraadbekken en twee procesbekkens wordt een grote kwaliteitsverbetering bereikt. Jaarlijks levert de WBB 170 miljard liter water aan drie afnemende bedrij ven.

Vierde bekken

President Commissaris van WBB, mr. drs. L. C. Brinkman, meldde dat het bedrijf met het oog op meer inzet van het oppervlaktewater, bezig is met de voorbereidingen van een vierde Biesbosch-bekken. Dat moet binnen afzienbare tijd ten oosten van het nationaal park, in de polder Jannezand gerealiseerd worden. De aanleg zal het leveringsvermogen opvoeren tot meer dan 400 miljoen kubieke meter per jaar. Het Biesbosch-water is van goede, stabiele kwaliteit, met een lage hardheid, een leveringszekerheid en een lage prijs van 25 cent per kubieke meter. WBB streeft daarom afzetvergroting van Biesbosch-water met name voor niet-drinkwater na.

De aanzienlijke transportafstanden vormen echter het grote nadeel. Wanneer bijvoorbeeld water aan Limburg geleverd moet worden, loopt de prijs door de transportkosten op tot een gulden per kubieke meter. WBB wil daarom de komende jaren experimenteren met de expertise op het gebied van marktwerking.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.