+ Meer informatie

BROCHURES

2 minuten leestijd

De volgende brochures zijn nog verbrijgbaar:

1. Het lied in de eredienst door Ds. M. C. Tanis k f 1 60 per ex.

2. Verslagvan het gesprokene op de Ontmoetingsdag 11 april 1911: /1.60 per ex, voor 10 tot 24 ex. gelijk besteld/1.50 per ex., voor 25 tot 49 ex gelijk besteld / 1.40 per ex. en voor 50 of meer ex. gelijk besteld /1.30 per ex. U kunt bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op postrekening 652422 ten name van Ds. G. Blom te Meerkerk.

B.


Ontmoetings dag

VAN VRIENDEN VAN BEWAAR HET PAND

D.V. zaterdag 21 augustus 1971 in het kerkgebouw van de CHR. GEREF. KERK TE ZWOLLE, Thorbeckegracht 37

Aanvang: morgensamenkomst 10.30 uur

Opening: Ds G. Blom

Spreker: Ds H. C. van der Ent Onderwerp: Jeugd en Woord

Sluiting: Ds P. Beekhuis

PAUZE

Aanvang: middagsamenkomst 14.00 uur

Opening: Ds M. S. Roos

Spreker: Ds H. van Leeuwen Onderwerp; Belijden en beleven

Sluiting: Ds R. Kok

Allen welkom!


No. 2 van de 1e jaargang

Verschillende abonnees hebben mij hun verzameling gezonden om deze te Jaten inbinden. Niet alle verzamelingen waren volledig. De ontbrekende nummers zijn er dezerzijds bij gedaan. Althans voorzover dat mogelijk was. Van no. 2 van de eerste jaargang heb ik er nu al 3 tekort.

Misschien zijn er lezers, die dit nummer nog heb-ben en kunnen missen. Als dat het geval is, verzoek ik vriendelijk dat nummer aan mij toe te zenden. U bewijst er een mede-lezer een grote dienst mee.

U moet niet van de gedachte uitgaan, dat hier sprake is van slordigheid, waardoor men niet goed voor zijn verzameling heeft gezorgd. Vele lezers hebben de goede gewoonte om hun blad aan anderen te laten lezen en dan weet u wel hoe het gaat.

Ik wacht dus belangstellend af.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.