+ Meer informatie

Eerherstel huisgodsdienst van grote betekenis voor gezinnen

"Aangaande mij en mijn huis" geschenk voor trouwdag

3 minuten leestijd

DEN HAAG - Drs. M. van Campen heeft het boekje "Aangaande mij en mijn huis" geschreven over het leven, het christelijk leven. Dat is een teer onderwerp. Daar praten we over het algemeen niet zo gemakkelijk over. Daar krijgt ieder weet van die betrokken is bij het pastorale werk, bij voorbeeld bij het doen van huisbezoek. Zou de diepste oorzaak hiervan misschien niet zijn, dat we zo weinig of helemaal niets hierover vanuit ons hart te vertellen hebben?

Een gesprek over de leer, over wat de dominee gepreekt heeft, dat lukt nog wel. Maar nu over wat ervan in je hart gekomen is, wat er onder de preek in je hart gaande kwam. En juist om dat beleven gaat het, om het antwoord vanuit ons hart op de preek: hoort wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Hierover gaat het in het boekje van ds. Van Campen, predikant te Woerden. En dan in de eerste plaats over het gebrek aan omgang met God, persoonlijk en ook samen als gezin. De praktijk der Godzaligheid staat links en rechts op de tocht. De Bijbel is in nogal wat huizen niet meer dan een stuk van de inventaris (blz. 7).

Daarom pleit de schrijver voor eerherstel van de huisgodsdienst, omdat we dringend behoefte hebben aan een herleving van de dienst van God binnen het gezin. Allereerst staat hij stil bij de huisgodsdienst in het licht van de Bijbel. Daarna laat hij de historie spreken, waarbij Reformatoren en enkele "oudvaders" aan het woord komen en houdt zich daarna bezig met de praktijk van de huisgodsdienst van vandaag. Ten slotte geeft hij nog enige richtlijnen voor het houden van de individuele stille tijd, terwijl discussievragen achterin het mogelijk maken dit boekje ook te gebruiken voor een gesprekskring (blz. 10).

Grote betekenis

Dit boekje laat zich heel vlot lezen. Eigenlijk zou ieder gezin tijden en gelegenheden moeten zoeken om dit met elkaar door te lezen en te bespreken. Ik weet het, het is niet zo gemakkelijk om het hele gezin op gezette tijden bij elkaar te hebben. Problemen doen zich voor, waar men te maken heeft met ongeregelde werktijden. En ook de kinderen kunnen niet altijd op dezelfde tijd thuis zijn. Toch is het wel van groot belang om hier de nodige aandacht aan te schenken, want dit gezamenlijk omgaan met de Bijbel is van heel grote betekenis. De schrijver van dit boekje vertelt in dit verband wat Theodorus a Brakel -de vader van de wellicht iets meer bekende Wilhelmus, die geschreven heeft over de redelijke Godsdienst- over het nut van deze "huis-oefeningen" geschreven heeft op bladzijde 43. „Daardoor sullen uwe kinderen/vrome kinderen worden ter ere van God ende stichtinge van anderen/tot vreugde van de Ouderen". Zulke gezinnen zijn als "kleine Gemeenten", waarin men zal voelen hoe men groeit in de gemeenschap met God en zal smaken, dat de Heere liefelijk en zoet is".

Gebed

Ook in die tijd kende men al het probleem dat niet het hele gezin op precies dezelfde tijd thuis kon zijn! Hij realiseerde zich heel goed, dat niet ieder gezin dezelfde mogelijkheden heeft. In dit verband geeft hij de raad om zich er wel voor te beijveren. Het gaat volgens hem niet om de lengte van onze huisoefening. Men moet de beschikbare ruimte elke dag zo goed mogelijk gebruiken. Is er eens een keer wat minder tijd, laat men het dan wat korter doen. Er is altijd wel gelegenheid om het Onze Vader te bidden en „daar is alles in vervat/als 't maar wel verstaan/ende van harten tot God gebeden is".

Verder vertelt ds. Van Campen dat men ook in die tijd het belang inzag van het gebruik van prenten, waarop bijbelse voorwerpen en geschiedenissen stonden afgebeeld. Luther was ook een groot voorstander om door middel van platen de bijbeltekst te verduidelijken. Een leerzaam boekje. Laten de ouders het hun kinderen maar meegeven op hun trouwdag!

N.a.v. "Aangaande mij en mijn huis", door drs. M. van Campen; uitg. Boekencentrum, Den Haag, 1991; 92 blz.; prijs 15,90 gulden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.