+ Meer informatie

BOEKAANKONDIGINGEN

4 minuten leestijd

Ds. K. Harmannij, Wegwijs in de kerkorde zoals die is vastgesteld door de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland in 1978 te Groningen-Zuid. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld. 152 blz. f 21,50.

In zijn ”Woord vooraf” geeft de auteur aan dat hij met dit boek een ”leesboek voor gemeenteleden” bedoelt ”die inzicht willen krijgen in het kerkelijk leven”. Met behulp van een register kan het ook als ”naslagwerk” gebruikt worden. Een uitvoerige woordenlijst verklaart verschillende termen die in het kerkelijk spraakgebruik dienst doen. Gelijk de ondertitel reeds aanduidt, is deze kerkordever-klaring - niet artikelgewijs, maar naar enkele hoofdlijnen - toegesneden op de Geref. Kerken (vrijge-maakt). Deze bedoeling in het oog houdend, zullen ook leden van andere kerkgemeenschappen hun ”inzicht” ermee kunnen dienen.

Boekenvrienden. 25 jaar gereformeerde uitgeverij. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld. 60 blz. f 9,50. Een fijn gebonden jubileumboekje van de bekende uitgeverij met een aantal artikelen over boeken, lezen enz. en over de uitgeverij zelf, gevolgd door een lijst van de in deze kwart eeuw uitgegeven geschriften. Een van de medewerkers, Ineke Oudes, ”droomt” over het jaar 2015. Dan ziet ze twee jubilea: ”50 jaar Vuurbaak en kerkelijk gezien: tien jaar Verenigde Gereformeerde Kerken” (blz. 30); er zal dan een ”Nieuwe Theologische Universiteit” zijn: ”Na tien jaar geleidelijke samenvloeiing is gekozen voor een nieuwe vestigingsplaats: Hattem. Tussen Kampen en Apeldoorn” (32). Zou dàt mogelijk zijn? Dan zal er - alzijdig - heel wat ”hardigheid der harten” overwonnen moeten worden! Aan het slot vraagt de schrijfster zich af ”Of de kerken, verenigd of niet, dan nog wel (in vrijheid) bestaan” (33). In ’44 werd de eenheidsdroom van ’92 verscheurd. Gedurende de bijna vijftig jaar sindsdien waren we doorgaans als schepen die elkaar in de nacht passeerden. Zou in nog geen 15 jaar haar droom wáárlijk wèrkelijkheid kunnen worden? Er zal dan veel ”bekéérd” moeten worden!

Dr. H.F.Kohlbrugge, De blijde zondagsviering. Uitg. (o.a.) Boekencentrum, ’s-Gravenhage. 57 blz. f 15,90.

In de Kohlbrugge-Reeks verscheen als nr. 2 deze uitgave, waarin twee preken over Ps. 92 zijn op-genomen, vertaald door W.A. Boers en ds. D. van Heyst, alsmede een fragment van een Paaspreek over Matt. 28 : 1 en twee fragmenten Schriftuitleg over Hebr. 3 : 10v. en 4 : 1-11, in vertaling van wij-len ds. S. Gerssen van wiens hand ook de waardevolle inleiding is. In onze tijd met kwijnende kerk-gang is bezinning op de ”zondagsviering” van actuele betekenis. Kohlbrugge weet te zeggen waarop het aankomt, opdat die viering werkelijk ”blij” zal zijn.

P. Wiekeraad, Kerken in Kampen. De geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Kampen en Kampereiland. In een bewerking van drs. P.E.G. Wiekeraad. Uitg. Van den Berg, Kampen. 150 blz. f 18,-.

Onlangs werd de lijvige dissertatie van dr. Van der Pol over ”De Reformatie te Kampen in de zestiende eeuw” in ons blad besproken (blz. 598). In dit boek komt uiteraard de geschiedenis van de Reformatie te Kampen ook aan de orde, alleen veel beknopter (30 blz. in plaats van bijna 400!). Maar dit boek vertelt ook van de volgende eeuwen, de laatste 25 jaar inbegrepen (in 1965 overleed P. Wiekeraad die de Studie entameerde). Ook de Kamper kerkgeschiedenis is de moeite van kennisnemen waard. De Afscheiding en de Doleantie komen feitelijk niet ter sprake (blz. 68, 73), als gin-gen deze de Hervormde Kerk van Kampen zonder meer voorbij: een ”hoofdstuk apart” wordt gesteld, maar er zal een ”boek apart” zijn bedoeld.

Dr. B. van t Veld, ”Gelijk het gras…” de menselijke vergankelijkheid in het Oude Testament. Uitg. Kok, Kampen. 107 blz. f 22,50.

In de serie ”Exegetische studies” verscheen deze uitgave die het onderwerp waarop de schrijver promoveerde, voor ”breder publiek” aan de orde stelt. Na het besef en de oorzaak van de vergankelijkheid behandeld te hebben wordt over de ”vergankelijkheid in het gesprek met God” gespro-ken. De twee laatste hoofdstukken ”Het leven onder de schaduw van de vergankelijkheid” en ”Vergankelijkheid en uitzicht” laten en de hoge waardering van het leven zien èn het uitzicht op leven over de doodsgrens heen dankzij Gods trouw die de dood overwint. Velen kennen tegenwoordig geen andere troost dan: de dood is een natuurlijk proces, hoort erbij. Dr. Van’t Veld opent het Oude Testament dat àndere troost kent. Ook pastoraal een waardevolle studie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.