+ Meer informatie

door onweer Geen iiieuwe industrie

2 minuten leestijd

ROTTERDAM — De wethouder van de Haven en economische ontwikkeling, de heer H. J. Viersen, meent dat het niet gewenst is nieuwe industriële vestigingen toe te laten in het Botlek/Pemisgebied.

Hij schrijft In zijn beleidsnota, dat het niet passend is nieuwe bronnen van luchtvervuUing toe te laten, terwijl het gemeentelijk beleid erop gericht is de uitworp te doen afnemen. Het is zijns inziens ongehoord nieuwe emissies hoe klein ook, toe te laten en tegelijkertijd stringente eisen te stellen aan uitbreidingen van bestaande Industrieën, waarbij tijdens hun vestiging door de overheid verwachtingen zijn gewekt. Beperking van de uitworp in groengebied is volgens de heer Viersen dringend nodig, omdat het woongebied Vlaardingen/Schiedam de zwaarst belaste streek is.

In zijn beleidsnota maakt de wethouder melding van een onderzoek door zijn ambtelijke medewerkers naar een analogie met de wet verontrelniging oppervlaktewateren. De bedoeling is een systeem te ontwikkelen om de bronnen van luchtvervuiling terug te dringen. De commissie bodem, water en lucht is verzocht haar bijdrage te leveren aan het vaststellen van complete emissie-normen voor de vier havengebieden: Maasvlakte en Europoort-West (Hoek van Holland), Europoort-Oost (Maassluis), Botlek en Pemls (Vlaardingen en Schiedam) en het oude havengebied (de stad Rotterdam). Als dit onderzoek Is voltooid zal met Rijnmond, de provincie en het rijk overleg worden gepleegd om de verschillende bevoegdheden op elkaar af te stemmen. De hier Viersen meent, dat wanneer nieuwe industrieën of uitbreidingen van bestaande worden toegelaten met een minimale uitworp die niet zonder meer verbetering of verslechtermg van het leefmilieu betekent. Het gaat om het totaal van alie uitworpen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.