+ Meer informatie

EijksbegTotingen 1980 ongxinstig voor auto

2 minuten leestijd

Oe mmoenennota 1980 brengi opnieuw een aanzienlijke lastenverzwaring' voor het wegverkeer. Twee op het verkeer en met name op de personenauto drukkende belastingen worden fors verhoogd. Oaarb(| wordt In het tarief van de b(|zondere verbruiksbelasting- een verdere differentiatie aangrebraeht, die de auto's In de hogere prijsklassen treft. Het criterium l^kt vrO willekeurig gekozen. In volume gemeten zal aan verkeersvoorzlenlngen niet meer dan dit Jaar^ worden besteed. In totaal wordt aan verhogingen van de Indirecte belastingen een opbrengst van 1160 min gulden voorzien. Het wegverkeer moet daarvan 416 min (36%) betalen.

De bijzondere verbruiksbelasting op personenauto's wordt als volgt verhoogd: bij een catalogusprijs van ƒ 10.000 blijft de belasting ongewijzigd 16%; bij een prijs van ƒ 10.000 t/m ƒ 22.000 gaat het tarief van 17,5% naar 19%; bij een prijs boven ƒ 22.000 gaat het tarief van 17,6% naar 21,6%. Op deze verhoging komt dan nog de BTW. In concreto betekent dit:

auto van ƒ 10.000 gaat ƒ 10.186 kosten;

auto van ƒ22.000 gaat ƒ23.121 kosten.

Prijsverhogingen derhalve van 1,9% en 6,6%.

Baten voor de schatkist in 1980: 200 min giUden.

Benzine-accijns hoger

De accijns op benzine zal met 4,35 cent per Uter worden verhoogd. Aangezien ook BTW over accijns wordt berekend, zal de automobilist volgend jaar 6,13 cent meer aan belastingen op de benzine moeten betalen. Voor dieselolie geldt deze verhoging niet. Op LPG wordt geen accijns geheven. Een afschafflng van de dieseltoeslag op personenauto's wordt overwogen.

De minister heeft de mogelijkheid bestudeerd om de motorrijtuigenbelasting af te schaffen en de bedragen daarvan in de benzineaccijns te verwerken. Dat zou namelijk het selectief autogebruik bevorderen. Het blijkt echter „strijdig te zijn met de harmonisatie van belastingen op bedrijfsvoertuigen die reeds enige jaren in EG-verband in studie Is, Sterk ingrijpen in de prijzen van motorbrandstof is derhalve alleen In internationaal verband mogelijk."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.