+ Meer informatie

Schrappen subsidie Bond tegen het Vloeken onjuist

Raad van State stelt Drenthe in ongelijk

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Provinciale Staten van Drenthe hebben destijds onjuist gehandeld toen men besloot geen subsidie meer te verlenen aan de Bond tegen het Vloeken. De afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft het desbetreffende besluit vernietigd.

De Bond is hiermee van alle blaam gezuiverd. Volgens de Raad van State blijkt nergens uit dat de Bond zich antidemocratisch zou hebben opgesteld. Dat mag ook geen reden voor de provincie Drenthe (en dus voor alle provinciale en gemeentebesturen) zijn om geen subsidie te verlenen. De problemen rond subsidieverlening aan de Bond tegen het Vloeken ontstonden in 1978. Volgens het Humanistisch Verbond had ds. Snoei zich op de jaarvergadering van de Bond ondemocratisch uitgelaten. Deze aantijging werd voldoende weerlegd. Evenwel nam een raadslid in het Noordhollandse Noordbroek het inifiatief tot het sturen van een brief, ondertekend door 177 volksvertegenwoordigers, aan alle gemeenteraden en provinciale besturen. Hij stelde daarin het zogenaamde ondemocratisch handelen aan de kaak en adviseerde niet langer subsidie aan de Bond te verstrekken.

De provincie Drenthe besloot in reactie daarop — evenals diverse andere gemeenten en provincies — de jaarlijkse subsidie te schrappen. Juist die motivering (ondemocratisch handelen) was voor de Bond aanleiding om de kwestie aan de Raad van State voor te leggen. „De Bond voelt zich miskend, temeer daar niemand heeft gezegd het doel van de Bond af te keuren", zo lichtte mr. G. Holdijk destijds namens de Bond toe.

Geen verandering
De afdeling rechtspraak is tot de conclusie gekomen, dat de bond geen andere houding heeft aangenomen dat overeenstemt met zijn eigen statuten. Ten onrechte hebben Provinciale Staten aan de democratische gezindheid van de Bond getwijfeld. In de uitspraak staat verder ook, dat er geen „aan het algemeen belang ontleende bezwaren" zijn op grond waarvan de subsidie zou kunnen worden ingetrokken. Bij de Bond is dan ook terecht de verwachting ontstaan dat aan de toekenning van de jaarlijkse bijdrage niet zou worden getornd. Nu het besluit van Drenthe is vernietigd houdt dat niet automatisch in, dat er nu wel subsidie beschikbaar wordt gesteld. Daarvoor zal de kwestie opnieuw in een Statenvergadering aan de orde moeten komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.