+ Meer informatie

„Je kunt niet volstaan met kreten"

SGP'ers G. van Aalst en M. Veldhoen zijn een kwart eeuw lang raadslid

8 minuten leestijd

BINNENMAAS/RIDDERKERK — Twee totaal verschillende mensen uit twee totaal verschillende plaatsen die toch ruim 25 jaar lang dezelfde partij in de raad hebben vertegenwoordigd. En ze zijn het in ieder geval eens over het feit dat je in de raad niet moet gaan preken. „Met kreten alleen kun je nu niet volstaan", aldus Van Aalst. „Integendeel, je moet als SGP'er juist dubbel je best doen".

G. van Aalst (59) en M. Veldhoen (60) zijn allebei fractieleider van de SGP in hun woonplaats. In Binnen' maas zit Van Aalst met nog een partijgenoot in de zeventien leden tellende raad. Veldhoen vormt samen met een RPF'er en een GPV'er de SGP/RPF/GPV-fractie in de 29 leden tellende volksvertegenwoordiging van Ridderkerk.

Ze zijn bijna de verpersoonlijking van de Staatkundig Gereformeerde Partij in hun woonplaats. Van Aalst woont bovendien ook nog aan het zogenaamde SGP-straatje omdat de twee bewoners van de Puttershoekse Seringenstraat een aantal jaren samen in de raad zaten voor die partij. Overigens heeft Puttershoek zich tijdens de viering van het jubileum van Van Aalst niet onbetuigd gelaten. „Het hele huis staat vol met bloemen", vertelt het jubilerende raadslid toch wel met enige trots. „En het mooiste is dat je dan ook nog bloemen krijgt van bewoners waar je je veertien jaar geleden voor hebt ingespannen. Dat doet je toch best goed". __ Ze hoeven geen seconde na te denken over de vraag voor wie ze nu eigenlijk in de raad zitten. „Ik zit er voor de hele bevolking. Absoluut niet alleen voor m'n eigen achterban", aldus Van Aalst. Veldhoen: „Integendeel zelfs, als er mensen van Groen Links bij me zouden komen met problemen dan zou ik die net zo goed aanhoren als mensen van je eigen partij. Je zit er toch voor de bevolking en niet voor de SGP? Natuurlijk moet je wel namens de SGP over bepaalde zaken je standpunt naar voren brengen".

Financiële vergoeding

Overigens verschilt die bevolking wel. Binnenmaas, waaronder Puttershoek valt, is met zijn 19.000 inwoners nog een echt dorp terwijl Ridderkerk met een bevolkingsaantal van bijna 47.000 verdacht veel op een stad begint te lijken. Daar komt bij dat Ridderkerk door zijn ligging onder de adem van Rotterdam met heel andere problemen te maken krijgt dan een landelijke gemeente als Binnenmaas. Het Onderling Overlegorgaan Rijnmond (OOR) zit Veldhoen bij voorbeeld nogal dwars. „Straks heb je als SGP namelijk helemaal geen invloed meer op wat er in je dorp gebeurt...".

Terugkijkend op de jaren is er heel wat veranderd. „Neem alleen maar het financiële aspect", mijmert van Aalst. „Vroeger kreeg een raadslid in Puttershoek een vergoeding van 75 gulden per jaar. Nu is dat 10.000 gulden. Het zal duidelijk zijn dat je daardoor tegenwoordig ook meer mensen krijgt die het voor het geld doen, terwijl de raadsleden vroeger vaak veel gedrevener waren".

Beiden zijn ze het over eens dat een SGP-raadslid een dubbelzware taak heeft. Van Aalst: „Ik zeg wel FOX eens: als SGP'er moet je dubbel goed je best doen. Je moet proberen om je principes gestalte te geven door middel van goede, praktische politiek. Je zit niet alleen in de raad om te getuigen, maar ook om de zaken daadwerkelijk aan te pakken en ook met voorstellen te komen. Natuurlijk is de primaire doelstelling van de SGP dat je Gods woord tot meerdere erkenning probeert te brengen, maar dat wil niet zeggen dat je niks met je handen hoeft te doen".

Veldhoen probeert in de raad „christelijk" bezig te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat zijn bijdragen uit preken bestaan. „Getuigen moet je op z'n tijd doen. Niet te pas en te onpas. En nogmaals, ik ben geen dominee en heb niet eens de bevoegdheid om te preken. Je moet proberen vanuit een Bijbelse visie politiek te bedrijven. En als het dan heel concreet gaat over een voorstel dat weer wat vraagt Van Aalst zich af. „De SGP was een van de eerste partijen die een passage over het milieu in haar program had opgenomen". Veldhoen: „Al moeten we eerlijk toegeven dat andere partijen ons wat het milieu betreft vaak wel ingehaald hebben".

Wethouderszetel

Beide raadsleden zijn niet vies van "regeringsverantwoordelijkheid". Van Aalst heeft net voordat Puttershoek onder de paraplu van Binnenmaas kwam, anderhalf jaar als wethouder gefunctioneerd. „Een erg leuke tijd. Ik zat in het college met twee PvdA'ers en dat ging prima! Met onze principes werd rekening gehouden. We kregen echt volop de ruimte. Het was een van de mooiste perioden uit m'n raadslidmaatschap". wil weghalen bij de minima, dan vraag ik me in de raad hardop af of dat nu altijd moet". „Je hoeft echt geen socialist te zijn om een sociaal beleid te voeren", vult Van Aalst aan.

Ook over het milieu hebben beide heren denkbeelden die veel buitenstaanders nu niet direct met de SGP zouden vereenzelvigen. „Waarom economische groei laten prevaleren boven de zorg voor het milieu?"

In Ridderkerk heeft Veldhoen nooit de kans gehad om in het college gekozen te worden. „Het heeft er wel eens even naar uitgezien, maar later bleek er toch weer helemaal geen sprake van te zijn. Wel probeert het CDA zich altijd sterk te maken voor een collegezetel voor onze fractie, maar het loopt altijd op niks uit. Wel hebben we tegenwoordig, als partijen die niet deelnemen aan het college, maandelijks overleg met de burgemeester, waarin we door hem worden 'bijgepraat'. En dat werkt goed. We weten soms nog meer dan de collegepartijen zelf...".

Kloof

De relatie met andere partijen was volgens beide jubilarissen over het alGORINCHEM Catharina van Groningen en Jan Jehee zijn enthousiast over de mooie Gorcumse gevels. dom van een pand, het belang voor de omgeving en de zeldzaamheidswaard.e spelen een rol iri hun afweging. De beoordeling van de gevel biedt in veel gevallen voldoende aanknopingspunten voor het vaststellen of het de moeite waard is. Een inspectie van het interieur geeft bij twijfelgevallen de doorslag. De panden aan het Zusterhuis en de Groenmarkt vlak bij de Grote Kerk zijn wat dat betreft illustratief. Aan de buitenkant zijn het oude stadspanden, zoals er dertien in een dozijn gaan. In menig woonhuis zijn echter nog muren herkenbaar van het oude nonnenklooster dat ooit op die plaats stond.

Om die gegevens in kaart te brengen is de medewerking van de bewogemeen goed en die is ook goed gebleven. Al botsen zo nu en dan dé meningen wel eens behoorlijk. Van Aalst: „Er is gewoon een enorme kloof met andere partijen. Soms snappen ze niet eens wat je bedoelt. Je moet dan ook geen zware termen gebruiken. Echt, dat snappen ze niet. Eerst dacht ik nog dat je moest spreken in een soort gedragen kerktaal, maar dan schiet je je doel juist volledig voorbij. Je moet het in een vorm gieten die de mensen begrijpen. Soms is dat echter voor je eigen achterban wel eens moeilijk uit te leggen".

In Ridderkerk is de SGP/RPF/GPV-fractie waar Veldhoen de leider van is het meest gericht op het CDA. Veldhoen: „Wij voelen ons natuurlijk het meest verbonden met het CDA. Ik heb er dan • ook altijd naar gestreefd elkaar in ie- 'M der geval geen vliegen af te vangen. ^ a En zeker niet samen ruziënd over de straat gaan rollen. Dan hsbben de andere partijen alleen maar schik. En wat betreft de samenwerking met 1 RPF en GPV: dat gaat prima. Andere partijen proberen wel eens een wig tussen ons te drijven, maar dat is toti nog toe niet gelukt". l\ Beide raadsleden betuigen dat zenog nooit gemerkt hebben dat dé; SGP achtergesteld wordt door andere partijen. Veldhoen: „Daar waak ik overigens ook voor om er direct in te springen als dat wel zou gebeuren".

Nevenfuncties

Wat het lidmaatschap van de raad betreft, is de toekomst voor beiden, wat onzeker. Van Aalst durft niet te zeggen dat hij bij een volgende periode weer kandidaat zal staan. „Er zijn namelijk nog meer nevenfuncties waar ik me graag voor inzet en dan moet je soms toch kiezen...".

Veldhoen vreest dat de volgende periode reeds twee van zijn collega's het raadsbijltje erbij neerleggen. „En dan kan ik het eigenlijk niet maken om ook op te stappen. Maar we zien wel hoe dat gaat...". ners doorslaggevend. Sommigen geven niet thuis, anderen vinden het mateloos interessant dat uitgerekend hun woonhuis in een boekwerk verschijnt en vertellen honderuit. Van Groningen: „Soms komen we er sa-^ men niet uit hoe oud een pand is ena dan weet de bewoner dat precies t^' vertellen. Oh, dat is in 1863 ge- ' bouwd, zegt men dan".

Datering van een pand is niet altijd een probleem. Het valt Van Groningen op dat er in Gorinchem veel voorgevels zijn voorzien van een jaarsteentje. Een pand aan de Langendijk vermeldt bij voorbeeld rechts van de voordeur het bouwjaar 1835, terwijl aan de linkerzijde CVS staat, de initialen van de aannemer. Vanaf de straat zijn door de hoge ramen duidelijk de originele stucplafonds zichtbaar.

A vondwandeling

Een wandeling in de donkere avonduren is ook een beproefde methode van onderzoek. „Als 's avonds het licht aan is, kunnen we vanaf de straat mooi zien hoe het plafond of de balkenconstructie eruitziet", zegt Jehee. Gorinchem heeft voor Van Groningen en Jehee weinig verrassingen. De nauwe Burgstraat, waar alle panden pal aan de weg staan, noemt Jehee wel een ontdekking.

Eveneens opvallend is het grote aantal pakhuizen dat in de periode 1830 tot 1860 in de Gorcumse binnenstad is gebouwd. Jehee roept de zware beschietingen aan het eind van de Franse oorlog begin achttienhonderd in herinnering. Na het opruimen van het oorlogspuin in de binnenstad werd er massaal gebouwd. Over de bewuste kaalslag na de laatste wereldoorlog zijn de medewerkers van' Monumentenzorg minder te spreken.! Van Groningen: „Ik begrijp het best als er iets wordt afgebroken. Het' blijft echter jammer. Het zijn zaken waar we ons niet bezig mee kunnen, houden, maar we geven wel graag en gratis advies erover"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.