+ Meer informatie

Het badwater Bethesda

4 minuten leestijd

„Een badwater, hetwelk in het Hebreeuws toegenaamd wordt, Bethesda." Johannes 5:2

In Jeruzalem was een bron, die genoemd werd het badwater van Bethesda. Bethesda betekent: huis van medelijden. Onder de veranda's of zalen, die rondom dit badwater gemaakt waren lagen talloze zieken. Zij hoopten in Bethesda genezing te vinden. God betoonde op die plaats Zijn barmhartigheid en medelijden doordat een engel in het water afdaalde en dit beroerde. Wie van de zieken na deze beroering het eerst in het water afdaalde werd genezen. Het was een bewijs, dat de Heere Zijn volk nog niet geheel verlaten en vergeten had. God was nog in het midden van hen met Zijn kracht en ontferming. Nu lag bij dit badwater een man, die al 38 jaren ziek was. Hij was verlamd en krachteloos, maar hoopte in het water van Bethesda genezing te vinden. Gedurende de jaren, dat hij bij dit badwater gelegen had, had hij verschillende zieken genezen en juichend naar huis zien gaan. Maar voor hem bracht het badwater geen genezing. Wanneer het water beroerd werd, waren anderen hem altijd voor. Hij had geen vrienden om hem in het badwater te dragen. Zo lag hij daar nu al jaren, machteloos en zonder helpers. Hij lag dichtbij het wondere water, waarin kracht was om te genezen, maar ontving er geen profijt van.

Ik denk, dat veel kerkgangers op deze man lijken. Wij kunnen het badwater van Bethesda vergelijken met de plaats waar God Zijn Woord laat prediken en de boodschap klinkt van de fontein, die in Jezus' bloed geopend is voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en de onreinigheid. Jaren bezoekt men soms de kerk en hoort men de prediking over de fontein, die in Jezus' bloed geopend is. Men ziet hoe anderen genezen worden en vol verwondering spreken over het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde. Maar zij blijven krachteloos en zonder helper in hun ellende liggen. Het schijnt alsof de Heere ons heeft overgeslagen en in Zijn voornemen is voorbijgegaan. Wat kan dat moedeloos maken! Er kan zelfs vijandschap in ons beginnen te leven. Na jaren vergeefs gebeden en gewacht te hebben, verwachten wij dan in feite ook niets meer van de kerkgang.
Toch bleef de verlamde onder de luifels aan de rand van het badwater liggen. Hij kon en wilde er toch ook niet weggaan. Maar hoe uitzichtloos was alles! Voor hem was er geen hoop. Zo kan een mens de kerk bezoeken. Zonder hoop en verwachting. Wegblijven durven wij dan niet, maar Gods zegen verwachten wij al jaren niet meer. Wat een sombere kerkgang! Wat een krachteloos christendom! Maar God had het volk van Israël nog niet verlaten. Hoe vormelijk en zonder levenskracht hun godsdienst ook geworden was. De Heere had hen niet geheel zonder de bewijzen van Zijn genade en macht achter gelaten, ledere keer als de engel in het water afdaalde, openbaarde de Heere Zijn barmhartigheid. Maar nog duidelijker wilde God tonen, dat Zijn naam is Ontfermer. De Zoon van God, de messias Jezus bezocht Bethesda. Hij zag de honderden zieken liggen en op wie sloeg Hij in het bijzonder het oog? Op de achtendertig jarige kranke. Op deze machteloze man, die daar reeds zoveel jaren gelegen had. Moedeloze kerkganger, Jezus bezoekt nog steeds de zalen van Bethesda. Hij bemint de plaats waar Zijn boodschap wordt verkondigd. Daar komt Hij om zegen mee te delen en hopeloze zieken te genezen. En dat niet slechts één maal in een seizoen. De fontein van Zijn bloed staat altijd open. U mag iets van de kerkdienst verwachten. U mag blijven hopen en zeggen: „Ik blijf de Heer' verwachten."

Er is echter een vraag, die Jezus aan de verlamde man en ook aan u stelt, namelijk; „Wilt gij gezond worden?" Een overbodige vraag, zouden wij zeggen. Daarom lag die man immers al die jaren reeds onder de luifel van één van de zalen van Bethesda? Hij wilde toch gezond worden! Toch is het voor u geen overbodige vraag. Het is zelfs een zeer belangrijke vraag. Wilt u werkelijk gezond worden? Wilt u werkelijk van de zonde en de boze neigingen van uw vlees genezen worden? Zou u wensen dat alle zonde in u dood was? Is het uw begeerte, dat Jezus de zonde en de afgod, die u niet de baas kan, zal overwinnen? Kunt u op Jezus' vraag een bevestigend antwoord geven? Zou u wensen, dat Zijn bloed niet alleen uw zondeschuld wegnam, maar Christus uw vlees en boze natuur zou kruisigen en als Koning over u zou regeren? Hoopt en wacht dan maar op Zijn komst aan het badwater te Bethesda, want de Heere zal gewisselijk komen en niet achterblijven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.