+ Meer informatie

BOEKAANKONDIGINGEN

2 minuten leestijd

Dr. A.A. van Ruler, De dood wordt overwonnen. Meditaties over 1 Cor. 15. Uitg. Cal-lenbach, Nijkerk 1986. Prijs f. 19,50.

Deze vierde druk laat zien hoe actueel èn gewaardeerd Van Rules meditatief commentaar op 1 Corinthe 15 is. Ik volsta met een hartelijke aanbeveling, ook al moet ik zeggen dat ik inzake paragraaf 21 en 22, 27 en 28 Van Ruler beslist niet kan volgen.

H. Veldman, De Doleantie van 1886. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1986. Prijs f. 8,90. In de serie Tijdspiegelreeks verscheenals nr. 5 een eenvoudig, instruerend overzicht van feiten, personen en gebeurtenissen, die bekend staan onder de naam Doleantie. De brochure vertoont dezelfde opzet en opmaak als andere delen in deze reeks en laat zich voor het onderwijs goed gebruiken.

F.H. Thijssen, Ethiek van het ondernemen. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1986.

In de GSEV-reeks verscheen als nr. 11 deze brochure. Zij is een weergave van voordrachten en discussies die gehouden zijn met betrekking tot dit onderwerp. Prof. Dou-ma en enkele mensen uit het zakenleven hebben aan deze discussie deelgenomen. Verder bevat de brochure een rede van Gleason en een artikel van drs. Vogelaar. Als een eerste verkenning in de problematiek van het onderwerp laat dit boekje zich vlot lezen.

Ir. F. Pansier e.a.. Automatisering over ons? Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1986.

In de GSEV-reeks verscheen als nr. 10 deze brochure, die het onderwerp van zeer onderscheiden kanten belicht. Opmerkelijk is dat op de omslag het vraagteken ontbreekt. Het komt wel voor op de titelpagina. Er wordt veel informatie gegeven, onder andere ook met het oog op het onderwijs, de overheid, werkgelegenheid, en arbeid en arbeidsorganisatie.

Nationaal Gereformeerde Gemeentepolitiek. Toelichting op de leidraad voor een nationaal gereformeerd gemeenteprogram. Supplement op de 2e herziene druk door drs. Th. Haasdijk. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1986. Prijs f. 19,50.

Als nr. 51 in de publikaties van de Groen van Prinstererstichting verscheen dit boek van 176 bladzijden. Het biedt wat de ondertitel aangeeft: Een toelichting op de leidraad voor een gemeenteprogram, opgesteld door het GPV. Gezegd moet worden dat in de 29 hoofdstukken, corresponderend met 29 artikelen van het program, veel waardevol materiaal, meestal nog voorzien van voetnoten, wordt geboden.

DE REDACTIE ONTVING: Jaarverslag 1985 van de Stichting Timon.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.