+ Meer informatie

Iedereen in Ermelo-Nunspeet is tevreden met splitsing

FEESTSTOET IN ERMELO

3 minuten leestijd

Ermelo verkeerde dinsdagavond in een staat van grote opwinding. Het bericht, dat de Eerste Kamer de splitsing van Ermelo en Nunspeet aanvaard had, had al snel dit dorp bereikt. Door 15 langgerekte stoten op de luchtalarmsirenes werd het heel Ermelo duidelijk, dat de 15-jarige strijd van het actie comité onder leiding van dr. W. Holtrop tot een goed einde had gevoerd. Er werden vele vlaggen uitgestoken, terwijl de kerkklokken zich tien minuten lang lieten horen. Door het dorp werd 's avonds nog een grote optocht gehouden, met voorop in een pen caleche dr. Holtrop, de voorzitter van het actiecomité en de bestuursleden L. Bakker en H. van der Wel.

Ook de SGP-fractie, die een groot voorstander is geweest van de splitsing was heel blij. G. Versteeg (SGP) meende, dat nu de tijd komt voor Nunspeet om gestalte te geven aan zijn eigen plannen. Ondermeer zal de „toeristen- aantrek" verbeterd moeten worden. „Wie in Nunspeet en bijbehorende dorpen komt, zal moeten weten, dat hij waar voor zijn geld krijgt. In het grote stuk tuin van de Veluwe dat wij in eigendom hebben, kan de stedeling bij ons nog recreëren". Wij hebben nu een extra zorg om onze gemeente extra leefbaar te houden. 

De woningbouw is voor Nunspeet een bijzonder zorgenkind. In de nieuwe gemeente Nunspeet zal een drastische aanpak vereist zijn. Wij zijn als SGP bereid om hieraan onze positieve bijdrage te geven. In de toekomst zullen wij door constructieve voorstellen tot deze aanpak bijdragen, aldus de heer Versteeg.

WRIJVING TABOE

Wethouder A. Lobbezo o (SGP) was ook zeer tevreden over de aanneming van dit wetsontwerp. De opheffing van de gemeente Ermelo is gunstig voor de ontwikkeling van de beide kernen, zowel Nunspeet als Ermelo. De wrijvingen tussen deze beide kernen heeft vele malen frustrerend voor het beleid gewerkt. De splitsing zal voor het ambtelijke apparaat nog wel moeilijkheden opleveren. De secretarie-afdelingen bevinden zich in Nunspeet, terwijl de technische afdelingen hoofdzakelijk in Ermelo zijn gevestigd. Gelukkig is de financiële positie van Ermelo gunstig, zodat op financieel gebied geen moeilijkheden zijn te verwachten.

VERKIEZINGEN

Het vormen van de nieuwe gemeenten Ermelo en Nunspeet, moet op 1 januari 1972 zijn beslag hebben gekregen. Dat betekent, dat ongeveer 21 november gemeenteraadsverkiezingen zullen worden gehouden, ook zullen aldus wethouder Lobbezoo twee burgemeesters moeten worden benoemd, want burgemeester Langman van Ermelo is eigenlijk al met pensioen en neemt slechts waar tot dat klaarheid is gekomen in de bestuurlijke situatie. En dat is nu gebeurd. Ook het statenlid H. Frens (Binding Rechts) vond de aanneming van het wetsontwerp de beste oplossing voor Nunspeet en Ermelo. Hij meende, dat de goede ontwikkeling van deze streek, die ons allen ter harte gaat, bevorderd wordt door de zelfstandigheid van Nunspeet zowel als Ermelo.

GESCHIEDENIS

1818 Da kerkdorpen Nunspeet, Ermelo en Elspeet worden tot een gemeente Ermelo samengevoegd. 

1856 Het financiële beheer wordt gesplitst in drie aparte afdelingen, voor elk kerkdorp. 

1864 In het gemeenteverslag verzucht de burgemeester dat hij niet begrijpt hoe het ooit in een college is opgekomen om de drie kerkdorpen met elkaar te verenigen. 

1877 Het eerste verzoek wordt gedaan aan het ministerie Heemskerk om tot splitsing over te gaan. Door financiële moeilijkheden kon aan dit verzoek geen gevolg worden gegeven. 

1956 Minister Beel stelt vast dat ter wille van de bestuurbaarheid splitsing moet plaats vinden. 

1971 Ermelo wordt opgeheven, nieuwe gemeenten Ermelo en Nunspeet ingesteld.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.