+ Meer informatie

ONZE JEUGDVERENIGINGEN

4 minuten leestijd

We werden een poosje geleden getroffen door een mededeling in Ons Gemeenteblad van Driebergen van 15 februari 1974. We lazen het volgende :

„Op zaterdag 23 februari hopen we met 19 leden van de vereniging een weekend in Naarden te gast te zijn van de jeugdvereniging aldaar. D.V. 30, 31 maart zal deze vereniging bij ons in Driebergen te gast zijn. De vereniging uit Naarden maakt deel uit van de 12 verenigingen, waarmee we 2 keer per jaar gezamenlijk vergaderen, telkens in een andere gemeente. Deze 12 verenigingen hopen we D.V. 13 april in Driebergen te ontvangen voor een middag en avond. Als spreker is de heer P. Kuijt, ex-direkteur van de „Driestar”, uitgenodigd om het onderwerp „moderne theologie” voor ons te behandelen.

Dit zal voor alle jongeren uit de gemeente een mooie gelegenheid zijn kennis te maken met onze jeugdvereniging en haar kontakten in breder verband. Daarom allen hartelijk welkom!

Nadere gegevens zullen t.z.t. volgen.”

In het nummer van genoemd blad van 8 maart jl. kwam de volgende aanvulling:

„Zaterdag 30 en zondag 31 maart hopen we de jeugdvereniging uit Naarden te gast te hebben. Ongeveer 15 leden zullen bij de leden van de vereniging ondergebracht worden; mochten er meer komen dan hopen we op uw medewerking om aan de jongeren onderdak te verschaffen voor 2 nachten en de warme maaltijd op Zondagmiddag. Indien u hiervoor plaats heeft en de genegenheid voor 1 à 2 jongeren, graag even een berichtje aan G. van Brenk, Bosstraat 121, tel. 6670.

Alle jongeren vanaf 16 jaar worden hartelijk uitgenodigd dit weekend mee te maken en kennis te nemen van ons jeugdwerk. Aanvang zaterdagmiddag 5 uur en ’s avonds 19.00 uur in klein „Salem”.

Er zijn dus jeugdverenigingen, die onderling contact met elkaar houden. Welke verenigingen dit zijn, weten we niet precies. Ook niet of ze al of niet aangesloten zijn bij de bond. Wel is aannemelijk, dat men onderlinge contacten zoekt, omdat er een zeker onbehagen is, ook bij jeugdigen, omtrent de gang van zaken in de bond van jeugdverenigingen De gedachte is zelfs naar voren gekomen, om aparte bondsdagen te houden.

Zo zien we, dat ook jongeren gevoelen, dat er tendenzen in ons kerkelijk leven zijn, die waakzaam moeten maken. Vele verenigingen leven een zelfstandig bestaan buiten de bond van jeugdverenigingen. Andere verenigingen blijven met reserve lid van die bond.

Voor deze zaak wordt in het kerkelijk leven alle aandacht gevraagd. Dat is niet van de laatste tijd. De voorlichting van de jeugd door Tijdsein en het gehalte van de bondsdagen was al een paar jaar geleden voor de kerkeraad van Noordeloos aanleiding om een instructie op de classis Utrecht in te dienen. We hebben deze instructie indertijd in ons blad opgenomen. Deze instructie heeft geleid tot verschillende besprekingen, ook met het bondsbestuur. De classis gaf daartoe de impuls. Het gevolg van alles is geweest, dat de kerkeraad van Noordeloos met een betere instructie gekomen is.

Blijkens deze instructie spreekt de kerkeraad het uit, dat hij het noodzakelijk vindt, dat er een koerswijziging komt in de leiding van onze jeugd en verzoekt hij, dat de classis zich in gelijke zin uitspreekt en deze instructie doorzendt naar de P.S. van het Oosten. De instructie was voorzien van een toelichting, waaruit we hier het volgende overnemen: „Om kort te gaan: het verschil zit in het verstaan van het geestelijke leven. De Dordtse leerregels ademen een heel andere geest. Daar voel je de polsslag van het geestelijke leven.” Deze uitspraak was van de zijde van de kerkeraad van Noordeloos gedaan in een vergadering met een vertegenwoordiging van het bondsbestuur.

De classis Utrecht nam na bespreking deze instructie over en zond die door naar de P.S. van het Oosten. Deze P.S. zal D.V. woensdag 24 april a.s. te Amersfoort vergaderen. Dan komt deze instructie aan de orde.

Het is van harte te hopen, dat de afgevaardigden naar deze synode de gevaren voor de jeugd en voor onze kerken zien en zich als één man achter de instructie zenden. Die komt dan op de Generale Synode, die D.V. van de zomer zal worden gehouden.

Het gaat er om, dat de koers gewijzigd wordt. Anders komen we verkeerd uit. Tot schade van de kerken en van de jeugd.

Met nieuwigheden zijn we niet gebaat. Integendeel. We zien het in de koers die gevaren wordt. We moeten terug naar de koers van de oude gereformeerde beginselen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.