+ Meer informatie

Zaterdag 22 oktober: OUDERLINGENCONFERENTIE

2 minuten leestijd

Zaterdag 22 oktober wordt D.V. in Apeldoorn de ouderlingenconferentie 1966 gehouden. Evenals de diakenen vergaderen dit jaar de ouderlingen eens op zaterdag. Het comité dat de conferenties voorbereidt heeft zoals men zich herinneren zal besloten eens een proef te nemen met de zaterdag. Van de resultaten met diakenen èn ouderlingen zal nu afhangen of op deze wijze zal worden voortgegaan, dan wel naar een normale werkdag zal worden teruggekeerd. Voor de 22ste zal ds. A. W. Drechsler een belangrijk onderwerp inleiden: „Eenheid in verscheidenheid”. Men spreekt in onze kerken, althans officieus en binnen de kring van bevriende relaties of familieleden heel gemakkelijk en in welbegrepen aanduidingen over het anders zijn van de ene christelijk- gereformeerde groepering ten opzichte van de andere. Wel nu, wanneer daar zo gemakkelijk over gesproken wordt onder degenen, die men als „gelijk gezind” veronderstelt moet het ook mogelijk zijn daarover open en ernstig te spreken in een gezelschap, dat officieel heeft beleden een eens-geestes te zijn. Zulk een gezelschap mag men verwachten op een conferentie van ouderlingen- en hopelijk ook vele diakenen en predikanten- onze kerken. Wij willen alle kerkeraden in de lande op, ernaar te streven, dat zoveel broeders ambtsdragers als maar mogelijk is, zich om die ene zaterdag zullen vrijmaken om aan het gesprek op de conferentie te kunnen deelnemen. Uit eigen ervaring en verschillende kerken in den lande weten wij, hoe waardevol dit kan zijn; hoe veel aan veronderstelde verschillen en wegvalt bij een werkelijke ontmoeting.

Aan het eind van de dag zal ds. J. Brons van Ermelo een samenvattend slotwoord spreken. Dit eind zal op een zodanig tijdstip komen, dat alle deelnemers nog een rustige zaterdagavond in de huiselijke kring kunnen tegemoetzien. Gaarne hopen wij, dat op de 22ste velen van noord en zuid, van oost en west, uit de grote stad en uit stille plattelands plaatsjes, samen zullen zijn en een gezegende dag zullen hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.