+ Meer informatie

Recensies

3 minuten leestijd

Ds. A. Moerkerken, Separerende prediking. Gedachten over de verkondiging van het Woord, Uitgeverij Den Hertog, Houten 2015, 87 blz., € 12,90. ISBN 9789033127328

De titel van het boekje (overigens wat duur, gelet op de bescheiden omvang) dekt niet geheel de lading. De eerste helft gaat namelijk over de voorbereiding van de prediking door de prediker, wat aan de hand van een zestal termen uit de klassieke retorica wordt behandeld. Het tweede deel gaat vervolgens over een onderwerp dat volgens de inleiding de schrijver met zorg vervult: de gemeentevisie die in de breedte van de gereformeerde gezindte wordt gehuldigd en de prediking die daar vervolgens uit voortvloeit. Daarbij constateert ds. Moerkerken, en daarnaar verwijst dus de titel van zijn boekje, een gebrek aan separatie (onderscheidenlijke prediking). Op zich kan ik zijn zorg wel invoelen, maar zoals ook andere recensenten in bijvoorbeeld het Reformatorisch Dagblad opmerkten, is het de vraag of dít het probleem is waarmee het eigen kerkverband van de schrijver worstelt. Wat niet wegneemt dat er voor dit onderwerp wel aandacht dient te zijn en te blijven, ook in onze kerken…

Dr. P. de Vries, Paspoort van het Koninkrijk. Over de betekenis van de Heilige Doop, Uitgeverij Den Hertog, Houten 2015, 87 blz., € 9,90. ISBN 9789033127199

Onder de boekjes die de laatste jaren zijn uitgegeven rond het sacrament van de Heilige Doop, neemt dat van dr. De Vries zijn eigen plaats in. Er worden waardevolle dingen gezegd over de instelling van dit teken en zegel, en ook over de wijze waarop het bediend moet worden. Bijzonder nuttig zijn ook de hoofdstukken die ingaan op de kinderdoop en de kritiek die daar ook vandaag op gegeven wordt. Met name ouders van te dopen of gedoopte kinderen kunnen met deze uitgave hun winst doen.

Dr. H.J. Agteresch, Als grenzen vervagen. Medische beslissingen rondom het levenseinde, Uitgeverij Den Hertog, Houten 2015, 90 blz., € 8,90. ISBN 9789033127366

Dit is een vierde (herziene) editie van een boekje dat in 2003 voor het eerst verscheen en ingaat op de medische aspecten van het levenseinde. De indeling is bijzonder te noemen: aan de hand van de kleuren zwart, grijs en wit worden diverse (al dan niet oorbare) zaken behandeld. Een terrein waarop specifieke kennis vereist is en die heeft de auteur, die ooit als arts begon en inmiddels student is aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten. Een nuttig en verduidelijkend boek dat ook pastores en ouderlingen van dienst kan zijn, bijvoorbeeld in het bijstaan van gemeenteleden of families die voor ingrijpende beslissingen komen te staan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.