+ Meer informatie

Uit genade zalig geworden

5 minuten leestijd

,,Uit genade zijt Gij zalig geworden'' Efeze 2:5b

De tekstwoorden van deze meditatie staan in de meeste bijbels tussen haakjes. Een terloopse opmerking wellicht, gevloeid uit de geïnspireerde pen van Paulus, die machtige Godsman? Nee, het is meer. De verlossing uit genade is één van de meest diepe gedachten van deze brief. Trouwens, van heel de Schrift. Genade was het geheim van Paulus' leven, het centrum van z'n dienen. Zalig worden, het is gered worden van de toekomende toorn, het is gebracht worden in het bezit van de onverwelkelijke erfenis, het is vervuld worden met eeuwige glorie. En er is maar één poort die daartoe toegang geeft. Dat is Christus, de Gekruisigde. Hij zegt het van Zichzelf (en Hij sluit daarmee alle andere wegen af): Ik ben de Deur, wie door Mij ingaat, zal behouden worden. Boven die poort staat met gouden letters geschreven: Uit genade zalig!

Dat schrijft Paulus aan mensen, van wie hij eerst heeft gezegd: gij waart dood door de misdaden en de zonden. Ik kan mij werkelijk geen groter ellende indenken, dan wanneer van iemand gezegd wordt: hij is dood. Dan is alle hoop opgegeven. Paulus is er niet onduidelijk over: Van nature zijn wij, zijn alle mensen -geestelijk gesproken- dood door de misdaden. Wij zijn kinderen des toorns. Al ziet mijn leven er aan de buitenkant nog zo netjes uit. Het is het vervreemd zijn van God, het leven zonder God. U kunt het versieren zoals u wilt, zoals mensen bloemen op een graf leggen, maar deze werkelijkheid valt niet te verbloemen. En dat moeten wij weten. Waarom? Om het woord genade te leren spellen. De genade, die staat of valt met Jezus Christus. Gods gave. God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote Hefde. Hij zond Zijn Zoon. Jezus Christus Hij is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Hij betaalde de dure prijs die er stond op uw en mijn zbfA van de levende God. Hij leed en Hij stierf om de straf van God tegen de zonde te dragen, de toorn van God tegen de zonde te stillen. Zo is Hij het Lam van God. Maar Hij stond op uit de dood. Hij leeft! Hij heeft nu Zijn handen vrij om uit te delen. Het komt er voor ons op aan door bekering en geloof in Christus geborgen te zijn. Komt het ervan, dan zit daar deze pijnlijke kant aan, dat God door Zijn Geest mijn patroon uiteenrafelt. Dat mijn eigen ik een knak krijgt, dan de vleugelslag van mijn hoogmoed wordt gebroken. Anders gezegd: Dat Hij ons brengt in het dal van de ootmoed. Om zo het leven te zoeken èn te vinden in Christus. Immers, het Evangelie van Gods liefde en barmhartigheid wordt niet verwelkomd dan door de tollenaar die van verre staat. En die bidt: o God wees mij de zondaar genadig.

Genade ligt niet in het verlengde van onze inspanningen. We werken er ons niet toe op. God is ons niets verplicht. Het sluit alle waardigheid van onze kant uit. Het is gave. Er zit niet één korrel menselijke verdienste in. Dit kan nooit te duidelijk worden gesteld. Want het is van tweeën één: uit genade zalig worden of niet zalig worden. Het honderd procent genade of eeuwig omkomen. Door de genade van God in Christus alleen worden zondaren behouden. Uit genade worden ze tot kinderen aangenomen. Uit genade zijn ze zalig geworden, worden ze zalig. Omdat God het wil. Juist daarom is dit een ontzaglijk moedgevende boodschap. Voor mensen die aan alle kanten zijn vastgelopen. Voor mensen die gebogen gaan onder de last van de zonde en die staan voor de onmogelijkheid om zalig te worden. Voor mensen die hunkeren naar licht in het donker van het bestaan. Voor mensen die verlegen zijn om troost. Als iets een zondaar bevrijden, redden, verlichten, troosten kan, dan is het genade alleen. Vrije, onverdiende genade. Omdat het genade is, zijn er voor God geen hopeloze gevallen. Zó ver kunt u niet van huis zijn en zó diep kunt u niet gezonken zijn en zó taai kan uw ongeloof niet zijn of Hij weet raad. U niet, Hij wel. Door de kracht en de werking van Zijn Woord en Geest. Christus doorboorde handen reiken ver. Van de hemel tot de diepste plaatsen op deze aarde.

Ook door middel van deze regels wordt u Christus de Gekruisigde voor ogen gesteld. Het is de boodschap van de volle en vrije vergeving van uw zonden in het bloed van Christus, uit genade. De Heilige Geest twist met u die dit leest. Opdat u het zult verhezen, opdat u voor God door de knieën zult gaan en door het geloof tot Christus zult vluchten. Uit genade, het is ook voor mensen aan het eind van de 20e eeuw dè bevrijdende en reddende boodschap. Zalig, hier en nu, wanneer wij in de herstelde gemeenschap met God door Jezus Christus mogen leven. Het leven van geloven, hopen en hefhebben. Strijdend en stervend. Wie door het geloofde genade deelachtig is, is in Christus meer dan overwinnaar en is van Godswege getroost.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.