+ Meer informatie

Simon Vestdijk (II)

3 minuten leestijd

Of dit soort subjectieve uitspraken, waarvan het boek wemelt, overtuigt, is twijfelachtig. Grote verdienste van zijn intelligente schrijven over muziek is. dat Vestdijk tot denken, tot stellingname aanzet. Dat doet hij ook in zijn meer muziekfilosofische artikelen. Hem boeit sterk de vraag of muziek een bepaalde objectieve inhoud heeft: betekent muziek iets, bevat zij omlijnde ideeën? Vestdijk zegt in het eerste opstel ("Het programma in de muziek") dat volstrekt absolute muziek onmogelijk is, maar hij concludeert uiteindelijk dat ideeën hooguit gesuggereerd of opgewekt worden. Het meest curieuze artikel is dat waarin Vestdijk zijn astrologische interesse botviert: hij probeert verband aan te tonen tussen de negen planeten en Mahlers symfonieën. Denkt de lezer de (al dan niet sterrenkundige) onzin uit het boek (uitgegeven door Meulenhoff, 274 blz., prijs 45,50 gulden) weg, dan resteert vooral een serie zeer kernachtige uitspraken over muziek en haar beoefenaars. „Dit is het hoogste dat zich van muziek laat zeggen: dat zij ons verandert. De ware muziekgeleerdheid bestaat (...) daaruit dat men van de muziek iets leert, naar ziel en hart". Wie kan daarover met Vestdijk van mening verschillen? (Drs. P. W. van de Wege). derlandse overheid, dat daarin de grote betekenis van dit vierjaarlijkse evenement duidelijk naar voren komt. Dit zei mr. H. van de Weijer, voorzitter van de stichting WMC, bij de herdenking van het 40-jarig bestaan van de stichting. Van de Weijer noemde het „te dwaas" dat vergelijkingen uitwijzen dat de WMC-organisatie per betalende bezoeker gemiddeld vier gulden subsidie krijgt, terwijl dit bij andere evenementen van veel mindere betekenis zeven tot tien keer meer is. Volgens hem mag het niet zo zijn dat minister D'Ancona van WVC straffeloos verkondigt dat, terwille van een grotere culturele beleving in de Randstad, andere • streken van Nederland in de toekomst maar zelf voor de kosten moeten opdraaien. Uitgerekend de regio's waar met maximale inzet en met minimale kosten cultuur wordt beleefd, aldus Van de Weijer. De Limburgse gedeputeerde voor cultuur, drs. G. Kockelkorn, viel de WMC-voorzitter bij. Culturele topactiviteiten in Limburg staan volgens hem zwaar onder druk door het rijksbeleid van minister D'Ancona. „De nationale overheid belijdt voortdurend met de mond cultuurspreiding, maar de praktijk laat zien dat haar beleid zich vrijwel uitsluitend concentreert op de Randstad", aldus Kockelkorn. Burgemeester drs. J. Mans van Kerkrade greep de jubileumviering aan om te protesteren tegen het niet doorgaan van het Limburgs museum voor industrie en samenleving i n z ijn gemeente vanwege de aangekondigde bezuinigingen van minister D'Ancona. De minister vergeet, aldus burgemeester Mans, dat cultuur de economie niet weinig bevordert, zoals het WMC in het verleden duidelijk bewezen heeft. Hij stelde dat het museum toch doorgaat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.