+ Meer informatie

Plannen herinrichting Harderwijk toegelicht

Mogelijkheid van enquête bepleit

2 minuten leestijd

DOORNSPIJK - In een goed bezette zaal van het dorpshuis "De Deel" te Doornspij k werd woensdagavond een voorlichtingsavond gehouden in het kader van de lanstatenleden H. Geurts (RPF) en H. Frens (SGP) aanwezig om de herinrichtingsplannen nader toe te lichten. Door verscheidene agrariërs werd de mening geopperd dat de landbouworganisaties een enquête dienen te houden onder alle mensen in Elburg en Harderwijk.

Statenlid -Geurts sprak van een keerpunt in de veehouderij en ging in dit verband nader in op de gevolgen van de Meststoffenwet. Volgens hem komt er een heffing op het veevoer en een heffing op de mestoverschotten en volgen er transportkosten voor het vervoer van de mest. Ten aanzien van de landinrichting deelde Geurts mee dat de RPF-statenfractie zich in de Staten verzet heeft tegen het onvrijwillig handelen als het gaat om reservaatgebied.

Tenslotte deed hij een dringend beroep op alle landbouworganisaties in het gebied om bij handhaving van de aanvraag om herinrichting, ook het belang van de mede-agrariërs mee te laten wegen.

Zijn collega Frens gaf een beknopte samenvatting van de inhoud van het voorstel Voorbereidingsschema Landinrichting. De SGP'er wilde geen polarisatie deze avond en onderstreepte nog eens het doel van de bijeenkomst: een zo eerlijk mogelijke voorlichting. trekking van twintig procent van de 5000 hectare grond voor een nietagrarische bestemming. Dit zijn onder andere vogelreservaten.

De indieners van het verzoek om ruilverkaveling, de landbouworganisaties CBTB/GMVL, is inmiddels gevraagd nog dit voorjaar hun jnening te geven over de vorm van landinrichting in hun gebied. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de keuze wordt overgelaten aan het gebied. Reden voor statenlid Frens om aan te dringen op een zo breed mogelijk draagvlak. „Er is duidelijk sprake van een gefaseerd plan, waar de knelpunten zullen ontstaan weten wij ook niet", aldus de SGP'er.

Beide statenleden zagen als grootste drempel de mogelijkheid tot onteigening.

STER-OCCASIONS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.