+ Meer informatie

Winst KLM duikt scherp naar beneden

Maatschappij ziet toekomst somber in

2 minuten leestijd

AMSTELVEEN - De winst van de KLM is in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar (april tot en met juni) scherp gedaald. Het resultaat na belastingen daalde van ƒ 230,1 miljoen tot ƒ 41,4 miljoen. Per aandeel komt dit neer op een winst van ƒ 0,78, tegen ƒ 4,36 een jaar geleden, zo heeft de KLM gisteren bekendgemaakt.

De maatschappij laat zich nogal somber uit over de toekomst. Naar het zich laat aanzien blijven de resultaten onder druk, onder andere door de negatieve effecten van wisselkoersen en congestie. Onzekere factoren zijn verder de brandstofprijzen en de gevolgen van de -spanning in het Midden-Oosten.

De winstdaling is voor ƒ 111 miljoen veroorzaakt door lagere buitengewone baten (vorig jaar ƒ 125 miljoen, nu ƒ 13,6 miljoen). Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen bedraagt ƒ 27,8 miljoen, tegen ƒ 105,1 miljoen. NETTOWINST IN MILJOENEN GULDENS

Zl jaarcijfer H Ie kwartaal 312 115,1 301 82,2 314 121,9 374 105,5 340 230,1 lasten gingen met 10 procent omhoog naar ƒ 1633 miljoen. De kosten van brandstoffen waren de enige die (toen) nog konden dalen, en wel met 7 procent tot ƒ 157 miljoen.

De produktiegroei (8 procent tot 1644 miljoen tonkilometer) was hoger dan die van het vervoer (plus 6 procent tot ƒ 1162 miljoen tonkilometer). Hierdoor daalde de beladingsgraad met 1,2 procent tot 70,7 procent.

Boekwinst

Het saldo van de bedrijfsinkomsten en -lasten daalde van ƒ 149 miljoen tot ƒ 39 miljoen. Als resultaat verkoop materiële vaste activa (ƒ 42,8 miljoen tegen ƒ 16,8 miljoen) is onder meer de boekwinst op de verkoop van een vliegtuig type Boeing 747-200 opgenomen. Het aandeel in het resultaat van deelnemingen was ƒ 23,5 miljoen negatief (vorig jaar minus ƒ 2,1 miljoen).

Oorzaken

De daling had een aantal oorzaken: • een negatief resultaat van lagere koersen van een aantal belangrijke valuta's van per saldo ƒ 45 miljoen; • hogere afschrijving door vlootvernieuwing ƒ 24,5 miljoen; 41,4 wee ws/ 'sim wsg 'SOTO WSI

De KLM zoekt met behulp van organisatieadviesbureau McKinsey naar wegen om de kosten te verlagen. Dit boekjaar moet er een bedrag van ƒ 75 tot ƒ 100 miljoen worden bezui• daling resultaat ƒ 21,4 miljoen. deelnemingen nigd, aldus een woordvoerder van de KLM. De komende drie jaar moet er

De totale bedrijfsinkomsten stegen met 2 procent tot ƒ 1672 miljoen, de tussen de ƒ 300 en ƒ 400 miljoen van de kosten af.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.