+ Meer informatie

Indringend kerkeKjk getuigenis Z-Afrika

Verklaring in Rustenburg is historisch document

3 minuten leestijd

RUSTENBURG - Alle in de Zuidafrikaanse plaats Rustenburg aanwezige delegaties van kerken hebben in grote lijnen een slotverklaring aanvaard. De verklaring wordt beschouwd als een historisch document, dat bedoeld is om als getuigenis te dienen naar de politiek en de christenen in Zuid-Afrika. De reacties van diverse kerkelijke zijden zijn zeer voorzichtig.

Dr. Beyers Naudé sprak van een historisch document. Bisschop Tutu toonde zich verheugd, maar zei dat er gekeken moet worden in hoeverre bepaalde passages verder toepassing zouden kunnen vinden, „zodat de geloofwaardigheid van mijn acceptatie van de schuldbelijdenis van mijn vrienden in de NG-Kerk niet aangetast wordt". In de pre-ambule, het voorwoord van de declaratie, waarin overigens vastgestelde weglatingen en toevoegingen nog definitief verwerkt moeten worden, wordt vrijheid gelaten aan de kerken voor interpretatie. De declaratie staat stil bij de alarmerende werkloosheid en belijdt eerst dat er —hoewel de nadruk van de conferentie ligt op apartheid— veel meer zonden zijn in Zuid-Afrika waarover door alle kerken schuld beleden moet worden.

Politiek geladen

Onder meer de delegatie van de NG-Kerk noemde de voorstellen in sommige opzichten te politiek geladen. Sommige voorstellen werden afgezwakt en dat werd door de vergadering aanvaard. De NG-Kerk gaf na afloop een verklaring uit waarin een kleine slag om de arm werd gehouden aangaande de uitleg van de verklaring, „hoewel we onze schuldbelijdenis van deze week volledig handhaven".

Zo verdwenen tijdens de discussie alle aspecten die de conferentie binden aan politieke partijen en alle formuleringen die enig geweld vergoelijken sneuvelden ook. Ook een voorstel om slechts „zaken te doen" met een nieuwe interim-regering, in plaats van met de regering van de Klerk, sneuvelde.

Gelijk stemrecht

Verder werd wel geadviseerd om iedereen gelijk stemrecht te geven. Tevens werd echter een passage veranderd die precies voorschreef hoe het politieke plaatje in een nieuw Zuid-Afrika eruit zou moeten zien. „Democratisch kiezen van een nonraciale nationale volksveregenwoordiging" werd vervangen door een neutralere formulering, namelijk dat iedereen eerlijk vertegenwoordigd moet zijn. Dat laat een regionaal of federaal beleid open. Met betrekking tot teruggave van het land aan de oorspronkelijke bewoners werd nu toegevoegd dat zulks slechts nodig is als er niets voor het land betaald was. Tevens verdween een opmerking over het functioneren van de dienstplicht in verband met geweld van de overheid.

Oproepen werden gedaan aan de regering om alle apartheidswetten verder te schrappen, zoals de landwet, de groepsgebiedenwet, de volksregistratie, het thuislandenbeleid enzovoorts. Ook werd vastgelegd dat een aantal aspecten in de nieuwe grondwet zou moeten worden opgenomen. Zo moet bij voorbeeld de rechtsorde onder de onafhankelijke rechter gewaarborgd zijn. Onder anderen dr. F. Chikane zei dat de conferentie vooral zo belangrijk was omdat zo veel kerken, zwart en blank, met elkaar aan tafel hebben gezeten.

Vervolgconferentie

Mogelijk zal er een vervolgconferentie belegd worden. Dr. L. Alberts, een van de voorzitters van de conferentie, wees een vergelijking met de ongeveer dertig jaar geleden gehouden Cottesloe-conferentie met kracht van de hand. Toen vergaderden de toenmalige lidkerken van de Wereldraad over de situatie van Zuid-Afrika. De NG-Kerk nam toen afstand van die overeenkomst, behalve dr. Beyers Naudé, die later lid werd van de zwarte NGKA, maar onlangs weer een keer preekte in een blanke NG-Kerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.