+ Meer informatie

Amnestie wil orde op zaken stellen

Streep onder zaak-Lodewijkx

4 minuten leestijd

UTRECHT — De patiënten- en sympathisantenvéreniging „Amnestie" heeft een turbulent jaar achter de rug. De zaterdag gehouden jaarvergadering was daar een getrouwe afspiegeling van. Er werden heftige dicsussies gevoerd over het beleid van het bestuur. De kritische instelling van de leden was een gevolg van wat in het afgelopen jaar uitgroeide tot de „kwestie-Lodewijkx".

Amnestie, een vereniging die zich stelt achter de kankertherapie van dokter Moerman, heeft de laatste jaren een sterke groei doorgemaakt. Vooral in '79 toen ook in de Tweede kamer unaniem werd aangedrongen op een wetenschappelijk onderzoek naar de waarde van de methode van de Vlaardingse arts, groeide de vereniging hard. Thans is het aantal leden de 13000 ruim overschreden. Het vele werk groeide de bestuursden boven het hoofd en er werd omgezien naar een vaste medewerker. Het bestuur meende een goede greep te doen met de benoeming van de heer A. J. Lodewijkx, die als vrijwilliger al veel werk voor de vereniging had gedaan. Xxxlewijkx werd in vaste dienst benoemd tot algemeen secretaris. Toen echter op de in maart '81 gehouden jaarvergadering deze benoeming aan de leden werd voorgelegd had een deel van de vergadering felle kritiek. Men verweet het bestuur ondemocratisch handelen, terwijl men stelde onvoldoende over de kandidaat te zijn ingelicht. Een op die vergadering gedaan bemiddelingsvoorstel om de heer Lodewijkx voorlopig voor een periode van twee jaar te benoemen haalde tenslotte een meerderheid.

„£en solist"

De hoge verwachtingen van het bestuur bleken echter niet uit te komen. In het laatste nummer van het verenigingsblad „Uitzicht" worden de problemen uit de doeken gedaan. „Van een gewaardeerde vrijwilliger, die zijn sporen in het verenigingswerk had verdiend, ontpopte de heer Ad Lodewijkx zich in toenemende mate als een solist," zo lezen we. „Als een man die geen rekening wenste te houden met de inzichten van bestuursleden en zijn eigen weg meende te kunnen gaan. „De conflicten liepen boog op en op 5 februari bood Lodewijkx zijn ontslag aan, gevolgd door voorzitter J. Hinriks, die het eveneens niet meer zag zitten.

Lodewijkx richtte daarna, samen met Hinriks een nieuwe stichting op die „Stichting niet-toxische geneeswijzen" werd genoemd. De advertenties van deze stichting ktmnen ook in het BD worden gelezen. Men zegt zich niet alleen toe te leggen op de verbreiding van de therapie van dokter Moerman, maar ook van andere kankerptherapeuten die zich met een niet-toxische behandelwijze bezig houden. De namen worden daarbij genoemd van dr. Budwig, Issels, Kuhl, Nieper en Contre

Zaak Bos-Paree

Het lag voor de hand dat de leden die vorig jaar kritiek hadden uitgeoefend op de benoeming van Lodewijkx daar afgelopen zaterdag op terug kwamen. De discussies spitsten zich daarbij toe op de behandeling van de beroepszaak van mevrouw Bos-Paree. Zij was een van de leden die zich niet wensten neer te leggen bij het besluit van de meerderheid van de vorige jaarvergadering om de heer Lodewijkx toch te benoemen. Zij lichtte na de definitieve benoeming anderen in "Over haar bezwaren tegen Lodewijkx, wat laatstgenoemde aanleiding gaf om een kort geding tegen mevrouw Bos te voeren. De rechter veroordeelde mevrouw Bos wegens onzorgvuldig handelen en het toenmalige bestuur royeerde dit lid. Mevrouw Bos nam dit echter niet en mede gezien de verwikkelingen rond de heer Lodewijkx d^ed zij een beroep op de ledenvergadering om haar schorsing ongedaan te maken. Dat maakte zaterdag heel wat los, maar uiteindelijk besloot de meerderheid om haar verzoek te honoreren en de schorsing ongedaan te maken.

Streep onder verleden

Aan de aan het eind van de vergadering gehouden verkiezingen bleek de overgrote meerderheid van de leden, echter toch de nog zittende bestuursleden opnieuw vertrouwen te willen schenken. Tevens werden vier nieuwe bestuursleden benoemd. Voorlopig zal de heer J. Hopman als nieuwe voorzitter optreden, terwijl de journalist C. van Groningen als eindredacteur van „Uitzicht" zal gaan fungeren. De vrede was daarmee getekend en Amnestie wil een streep zetten onder de periode-Lodewijkx. „We gaan ons met vernieuwde kracht wijden aan ons uiteindelijke doel: de behartiging van de belangen van de patiënten die de therapie van dokter Moerman volgen," aldus secretaresse mevrouw Strating, een van de oprichtsters van de vereniging.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.