+ Meer informatie

Cyprus-overleg Geneve opgeschort

Tijd tot nadenken gegeven

3 minuten leestijd

GENEVE — Maandagavond laat is het overleg inzake Cyprus na 31 uur van vergaderen aan een stuk beëindigd. De Britse, Turkse en Griekse gedelegeerden is de kans geboden om te gaan slapen en, uitgerust, opnieuw te gaan denken over de compromisvoorstellen inzake de toekomst van het eiland. Maar het reces zou ook ten doel hebben, aldus is in kringen der gedelegeerden vernomen, om de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kissinger in staat te stellen rechtstreeks overleg te plegen met de Turkse premier Ecevit.

De Britse minister van buitenlandse zaken James Callaghan die maandagavond het overleg opschortte zei bij die gelegenheid tot journalisten: „De tijd is gekomen dat iedereen gaat nadenken en dat sommigen onzer dit heel ernstig gaan doen". Duidelijk was dat hij hiermee de Turken bedoelde. Deze zouden zich alles behalve gemakkelijk gedragen bij het overleg, zo is vernomen. Uiteraard halen zij alle voordeel uit het feit dat zij steeds meer militairen naar Cyprus hebben overgebracht. Naar men zegt zou deze invasiemacht nu omstreeks 20.000 man tellen.
De Griekse minister van buitenlandse zaken Mavros zei maandagavond dat de Turken onderhandelen „alsof ze een pistool op je borst gericht houden", en dat zij dit bleven doen zelfs nadat men alhaast overeenstemmtog had bereikt over een aantal te nemen maatregelen inzake Cyprus.
Maar het Turkse kabinet had op het laatste ogenblik en wel maandagmorgen vroeg doen weten bepaalde onderdelen van de regeling niet te zullen aanvaarden. Hierop was men in grote lijnen even ver als toen het overleg in Geneve nog moest beginnen, zo niet nog verder van huis. Na deze weigering had minister Mavros verklaard bijzonder teleurgesteld te zijn. Hij noemde de toestand „zeer ernstig".
De Turken hadden doen weten, bij monde van minister Gunes, dat het Turkse garnizoen op Cyprus zou blijven totdat de rechten en de veiligheid van de Turkse minderheid waren gewaarborgd. De Grieken waren van mening dat het jaren zou kunnen duren voordat Ankara oordeelde dat die rechten en veiligheid inderdaad vaststonden.
De Sovjet-Unie, die zich aanvankelijk van het conflict op Cyprus afzijdig had gehouden, heeft besloten niet langer langs de kant te blijven staan. Moskou heeft met toenemende intensiteit waarschuwingen gericht aan het adres van de Verenigde Staten en NAVO van het eiland af te blijven. Het heeft Amerika eraan herinnerd dat verbeterde Russisch-Amerikaanse betrekkingen voornamelijk verantwoordelijk zijn voor het tot op zekere hoogte beperkt houden van het conflict.
Maar intussen heeft de kwestie volgens het Kremlin een „nieuw karakter" gekregen, omdat het eiland in de Middellandse Zee betrokken wordt bij de defensiestrategie van de Navo, verwijzing naar „Arabische grenzen"
Zij wijst op de bezorgdheid van het Kremlin dat een accentverlegging in het gebied van de Middellandse Zee, iets wat de Sowjet-Unie niet dulden kan.
De Russen besloten daarom een speciale waarnemer te sturen naar Geneve, om op het gemanoeuvreer rond Cyprus een oogje te houden. Het dit keer niet enkel ingegeven door de traditionele taktiek moeilijkheden waar die zich ook voordoen in de wereld, uit te buiten, maar ook door het feit dat de kwestie rechtstreeks raakt aan de Sowjet-Russische belangen.
Speciaal vermeldenswaard in het commentaar van de Prawda is de uitbreiding van de Amerikaanse invloedssfeer tot voorbij de Middellandse Zee tot in het Midden-Oosten zou kunnen betekenen. Hier is de Amerikaanse invloed naar de smaak van de Sowjet-Unie al groot genoeg geworden. Toen de crisis op Cyprus ontstond was het opvallend dat de Sowjet-Unie achter de Turkse invasie op Cyprus stond. Zij leek op dat ogenblik de bedoeling te hebben te voorkomen dat Griekenland zich van het eiland zou meestermaken en de NAVO in moeilijkheden zou brengen. Moskou beweert nog steeds dat „zekere kringen", waarmee klaarblijkelijk de Verenigde Staten worden bedoeld, achter een Griekse overneming van Cyprus staan omdat het in het voordeel van de NAVO zou zijn. Tegelijkertijd maakt Moskou zich zorgen over vestiging op het eiland van Turkse troepen. „Niemand mag eraan twijfelen dat de Sowjet-Unie zal aandringen op beëindiging van de schendingen van de onafhankelijkheid en soevereiniteit van Cyprus", aldus een verklaring van het Kremlin.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.