+ Meer informatie

DE HEERSER UIT BETHLEHEM

3 minuten leestijd

“Uit u zal Mij voortkomen. Die een Heerser zal zijn in Israel”.

Micha 5 : 1m

God plaatste het kleine Bethlehem in het centrum der wereldgeschiedenis.

Schijnbaar heerste Rome in de volheid des tijds over Bethlehem. Maar in het wezen der zaak was het precies omgekeerd: Bethlehem beheerste Rome! … De beschrijving der wereld moest het WONDER van Bethlehem dienen!

Dit had Micha reeds eeuwen te voren gezien en hij profeteert daarvan.

De Heerser komt uit… Bethlehem! Ach, hoe klein was dit Bethlehem onder de duizenden van Juda. Was dat Uw plaats, Heere Jezus? Ja, God kiest uit het geringe, uit het onaanzienlijke, uit het verachte!

Werd ook eens David niet dáár gezalfd, in het midden zijner broederen?

Maar het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en het zwakke Gods is sterker dan de mensen!

De wereld lacht erom, al viert zij ook op haar manier kerstfeest. De godsdienstige mens spreekt en zingt van het hulpeloze Kindje in de kribbe, maar verstaat hij ’t wel, dat de Heerser kwam uit… Bethlehem?

Predikt dit niet de afdaling van de Zoon des Vaders in de diepte van schuld, verlorenheid en doem?

Langs die weg moest Hij als de Heerser verlossen en vrijmaken. Over de knbbe van Bethlehem vallen de donkere schaduwen van het kruis!

„Uit u zal Mij voortkomen”.

De Heerser, Jezus Christus, kwam… om God! God heeft ZICHZELF een lam, het Lam, ten brandoffer voorzien.

Zo heeft de Heerser Gods deugden en eer hersteld en opgeluisterd! En… o diepte des rijkdoms beide der wijsheid en der kennis Gods! … daaraan verbond God de verzoening en verlossing van Zijn volk!

De Heerser is niet bezweken. Hij kwam wel uit Bethlehem en Zijn gangen liepen door Gethsemané en over Golgotha, maar Hij heeft door het kruis overwonnen en is nu gezeten aan de rechterhand Gods, vanwaar Hij de ellendigen Zijns volks richt en de kinderen der nooddruftigen verlost. Ps. 72. En éénmaal zal Hij vandaar komen als Rechter van ’t heelal om te oordelen de levenden en de doden! … Maranatha! Jezus komt!

Zó zag Micha de Heerser uit Bethlehem.

Zó zagen de herders Hem, en Simeon, en anderen.

Zó zal elk zondaar Hem nodig krijgen, die aan zijn doodslaat ontdekt wordt, aan zijn schuld en aan zijn banden!

Zó wordt Hij dierbaar en gepast voor allen, die buiten Hem geen hulp en uitkomst vinden!

Mag dit ook van u gelden?

Zijt ge zulk een „ellendige” geworden in uzelf? De onwaardigste is als een vijand.

Hebt ge uw wapens, tegen Hem gericht, al aan Zijn voeten mogen leggen? Smeek om die genade.

Het is Zijn lust zondaren zalig te maken en te zoeken dat verloren is!

Hij staat aan de deur en klopt!


Wie Hem need'rig valt te voet,
zal van Hem Zijn wegen leren.


Zo worde het waarlijk Kerstfeest in het hart! Voor ’t eerst of… bij vernieuwing!

Want Gods kind heeft na ontvangen genade die Heerser telkens nodig!

En welk een wonder!

De Heerser… uit Bethlehem… in een beestenstal, in een kribbe, in de doeken. Ja, arm geworden, om armen… rijk te maken.

Urk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.