+ Meer informatie

PAASCONGRES 2001: ”ZIE DE MENS”

2 minuten leestijd

De volgende 3 bijdragen vloeien voort uit het Paascongres van Gereformeerde Studentenverenigingen dat eind februari 2001 werd gehouden. Uitgangspunt van het congres was de constatering dat het leven van mensen in onze geïndividualiseerde samenleving gefragmenteerd is geraakt. Velen kennen een veelheid aan relaties en vervullen verschillende sociale rollen binnen verschillende sociale groepen en netwerken. Dit roept de vraag op naar het wezen van de samenhangende factor: de persoon zelf. Waaruit bestaat de samenhang en eenheid van de mens? Met andere woorden: wat vormt zijn identiteit? En: wie bepaalt dat? Bert Musschenga introduceert in zijn bijdrage een aantal begrippen uit de sociale wetenschappen ten behoeve van een adequate analyse van de veranderende identiteit van mensen in een geïndividualiseerde samenleving. Ook schetst hij aan de hand van dit begrippenkader een aantal karakteristieke manieren voor de menselijke zoektocht naar identiteit in onze samenleving. Henk Geertsema reageert met de stelling dat het door Musschenga gehanteerde begrippenkader zelf het zicht krijgen op de eenheid van het leven in de weg staat en dat aan een perspectief vanuit bijbelse noties een ander begrippenkader is verbonden dat vruchtbaarder is. Dit perspectief bestaat hierin dat de mens geschapen is naar het beeld van God en daarom geroepen op aarde God te vertegenwoordigen en met zijn bestaan naar Hem te verwijzen in relatie met anderen. In zijn bijdrage schetst Geertsema de betekenis van dit perspectief voor, onder meer, de dagelijkse realiteit van het kwaad, het verlangen naar gerechtigheid en de wijze waarop wij met de traditie omgaan bij het zoeken naar antwoorden op vragen van onze tijd. Dit laatste heeft te maken met de gedachte dat persoonlijke identiteit ook betekent dat wij in Christus mondig en vrij durven te leven. In een afsluitende bijdrage geeft Musschenga zijn reactie op Geertsema. De redactie is de auteurs en de Paascongrescommissie 2001 van de Vereniging van Gereformeerde Studenten in Twente erkentelijk voor hun medewerking.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.