+ Meer informatie

Van recht en genade

2 minuten leestijd

Er is een prekenserie, die onder deze naam al vele jaren door De Banier te Utrecht wordt uitgegeven. Elke maand verschijnt er een preek. Elk jaar komen in de serie negen preken voor van predikanten, die medewerken aan „Bewaar het Pand”. Enkele jaren geleden hebben we daarop gewezen. Dat heeft toen tot resultaat gehad, dat zich meer dan 100 nieuwe abonnees op de serie aan mij hebben opgegeven.

Intussen zijn de kosten, die aan de uitgave van een dergelijke prekenserie verbonden zijn, aanzienlijk gestegen. De uitgever wil niet graag het abonnementsgeld verhogen. Toch moet er iets gebeuren, wil de uitgave voortgezet kunnen worden. Er wordt nu jaarlijks verlies op de uitgave geleden. De uitgever beoogt geen winst met de voortzetting van de verschijning van deze serie, maar zou terecht wel graag zien, dat het tekort zou verdwijnen. Dit is mogelijk, wanneer er tenminste 100 nieuwe abonnees komen.

Vele onzer lezers hebben al een abonnement op de serie Van Recht en Genade. Voor hen geldt dit artikeltje niet in de eerste plaats. Maar wel voor hen, die nog geen abonnement hebben. Niet ieder kan zich wellicht veroorloven om zich te gaan abonneren, maar we mogen toch wel aannemen, dat er nog velen onder ons zijn, voor wie dat financieel geen bezwaar is en die ook belangstelling hebben voor deze uitgave, zonder dat dit tot nu toe geleid heeft tot het nemen van een abonnement.

Die allen zou ik willen opwekken om mede te helpen aan de instandhouding van deze uitgave door zich als abonné te laten inschrijven. Men kan zich daarvoor per briefkaart bij ondergetekende aanmelden. Gaarne spoedig. En: met duidelijke naam en nauwkeurig adres. Bij voorbaat dank.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.