+ Meer informatie

De jubileum-vergadering van het Landelijk Verband van Jongelingsverenigingen

2 minuten leestijd

Het is ieder, die belang stelt in ons J.V.-werk wel bekend, dat het Landelijk Verband onzer J ongel. Vereen. 14 en 15 februari 1956 zijn 25-jarig bestaan hoopt te herdenken.

Het ligt in de bedoeling dit in alle soberheid en eenvoud te vieren. Hoewel in ons volgend nr. (3 febr. a.s.) er eventueel nog nadere gegevens volgen, willen wij gaarne bij deze alvast ieder uitnodigen, die belang in onze arbeid stelt en zeker de oud-leden onzer verenigingen.

De eigenlijke dag, die vooral voor belangstellenden en oud-leden het meest te betekenen heeft is woensdag 15 februari. De drie voornaamste punten van die dag zijn: de opening en het openingswoord door de voorzitter van het Landelijk Verband de weleerwaarde heer ds. A. Verhagen, een overzicht „25 jaar Landelijk Verband" door de L.V.-secretaris, en een rede door de weleerwaarde heer ds. H. Rijksen.

Uitnodigingen) hopen wij te verzenden aan al onze predikanten en studenten, alle kerkeraden en aan personen, op wie wij door de verenigingen worden geattendeerd. Maar evengoed is ieder hartelijk welkom, die dit leest, al ontvangt hij (zij) ook géén uitnodiging; U beschouwe dus dit artikeltje als een algemene uitnodiging om 15 februari in ons midden te zijn.

Wij hopen deze vergadering te houden in het kerkgebouw aan het Stationsplein te GOUDA. Aanvang 's morgens 10 uur.

D.V. in ons volgend nr. kunt U de volledige agentia vinden, dus ook voor het samenzijn op dinsdag 14 februari, wat, hoewel ook toegankelijk voor belangstellenden, des middags meer de afgevaardigden betreft.

Dinsdagsavonds hoopt de weleerwaarde heer ds. K. de Gier van Den Haag een gedachtenisrede te houden; wie er maar de lust en de gelegenheid toe heeft zullen wij gaarne ontmoeten die avond. Wij verzoeken U dus beleefd even attent te blijven op de laatste mededelingen in ons nr. van 3 februari a.s.

De secretaris van het L.V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.