+ Meer informatie

Een nauwkeurige wandel

3 minuten leestijd

3.

Nogmaals willen we naar Boston luisteren. Wij hebben de juiste betekenis van een nauwe wandel aangetoond, en willen nu vaststellen, dat zij rechtmatig en noodzakelijk is.

Ten eerste. Zulk een wandel is rechtmatig, hoewel hij geleidelijk minder in de wereld gezien wordt, en velen er met een boos oog op zien, Wij echter willen de rechtmatigheid van een nauwe wandel verdedigen. Beschouw daarom:

1. De oneindige majesteit van God, aan Wiens geboden wij ons strikt te houden hebben. „Ik ben de Heere uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb” (Ex. 20 : 2). Zal niet ieder mens, de bevelen die hem door zijn vorst gegeven zijn, uitvoeren, afgezien van wat hij doet met de bevelen van anderen? De oneindige afstand tussen God en ons rechtvaardigt ten volle een nauwkeurig opvolgen van alle Zijn geboden, een onbuigzaam gehoorzamen aan Zijn wil in elk opzicht, zelfs indien de hele wereld gehoorzaamheid zou weigeren. Waar de majesteit Gods recht beschouwd wordt, zal dat ons verplichten tot nauwkeurige gehoorzaamheid, zonder tegenspreken en zonder uitvluchten.

2. Beschouw het gevaar, dat gij loopt door af te wijken. Weeg de zaken af in een zuivere weegschaal. Leg het grootste verlies in de wereld in de ene schaal, en het ongenoegen van God in de andere. Is dat niet genoeg om een wijs mens tot het besluit te brengen het ongenoegen Gods te ontlopen en te staan naar een nauwe wandel? Zo lang het ongenoegen Gods méér te vrezen is dan dat van de wereld, zolang zal godsdienstige nauwgezetheid rechtmatig wezen.

3. De rechtmatigheid van een nauwe wandel kunt gij vinden in het leven van Christus in de wereld. W as het een heilig leven of niet? Zekerlijk dat was het, want Hij kon zeggen: „Ik doe altijd wat Hem welbehaaglijk is” (Joh. 8 : 29). Was het rechtmatig? Was Hij te veroordelen als te nauwgezet te zijn? Indien zijn leven rechtvaardig was, hoe kunnen zij dan veroordeeld worden, die Zijn leven tot hun voorbeeld maken? Hij gaf ons dat voorbeeld opdat wij Zijn voetstappen zonden navolgen, hoewel wij niet ten volle naar Zijn voorbeeld leven. Waarlijk de wonden die de vleselijke werèld toebrengt aan de nauwe wandel der christenen, gaan door de zijden van Christus Zelf, Die meer nauwgezet was dan zij kunnen bereiken. De wereld zal er rekenschap van moeten geven, want „Hij zal gericht houden vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben”.

4. Beschouw des mensen staat van rechtheid. Het is voor ieder wezen geoorloofd naar Zijn volmaaktheid te staan. Hoe kan het dan een misdaad in een mens zijn naar volmaaktheid te streven? Nu, de volmaaktheid van de mens ligt niet in de godsdienstige nauwkeurigheid, die wij tevoren beschreven hebben. Doch die is hierin gelegen, dat de eer van God het voorname einde van de mens is, en dat de mens God verheerlijkt door overeen te stemmen met Zijn wet, de eeuwige regel van gerechtigheid. Hoe meer hij aan de wet gelijkvormig is, hoe meer hij aan dat doel nabij komt. Eindelijk, wanneer hij gekomen is tot een volle nauwkeurige gelijkvormigheid daaraan, dan is hij tot volmaaktheid gekomen. Dit was de weg, die God de onschuldige Adam had gezet, en hij viel door af te wijken van zijn stipte gehoorzaamheid. Hoe kan strikte gehoorzaamheid dan zo kwalijk bejegend worden in de wereld?

Of is de wereld boos omdat sommigen trachten uit hun puinhoop te geraken, en dat zij, hoewel helaas, langzaam gaan in de weg tot hun volmaking?

Hierna handelt Boston nog over de noodzakelijkheid van een nauwe wandel, maar dat willen we bewaren tot de volgende keer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.