+ Meer informatie

Ds. G. Schortinghuis, “Elisa's rouwbedrijf”. Uitg- Pro Lectori - Marum, ISBN 978-90-79842-01-8 p.b.72 blz., € 5,90.

3 minuten leestijd

Het is treffend hoeveel godzalige predikanten Friesland heeft voortgebracht. Namen als Bogerman en vader en zoon a Brakel zijn bij een ieder van ons wel bekend.

Maar wist u bijvoorbeeld ook dat Frederik van Houten zijn herdersstaf opnam in Oudega, gelegen dichtbij Drachten? Heeft u wel eens gehoord van het dorpje Rottevalle, eveneens vlakbij Drachten? Hier stond Gerhardus Schortinghuis (1724-1767), oudste zoon van de zo bekend geworden Wilhelmus Schortinghuis.

Van hem ligt een preek voor mij die hij hield op 12 augustus 1759 ter nagedachtenis aan ds. Jesaias Hillenius. De preek gaat over 2 Koningen 2 vers 12: het heengaan van Elia en het zien hiervan door Elisa. Na een gedegen Schriftuurlijke uitleg van de tekst, volgt een uitgebreide krachtige toepassing. Deze preekmethode werd door onze Nederlandse vaderen veelvuldig toegepast. Onbekeerden in hun verschillende toestanden, bekommerden, bestredenen en meer bevestigden, voor allen heeft hij een woord van vermaning, onderwijzing of vertroosting. Om een voorbeeld te nemen: Maakt ondertussen veel gebruik van de verordineerde genademiddelen, als het lezen, horen en overdenken van Gods Woord, gepaard met smekingen om ontdekkend licht en hartveranderende genade. Docli gij moet nooit in die middelen en plichtsbetrachtingen berusten, noch daar uw grond van maken, maar door dezelve zoeken tot de Middelaar te komen, eerder zijt gij toch niet veilig. O! Zoekt hem dan zo aanhoudend en ernstig. Ceef uw zielen eer der geen rust voordat gij Hem gevonden hebt en voordat Hij tot u van vrede spreekt

Jesaias Hillenius was predikant te Drachten van 1742 tot zijn overlijden in 1759. Hij stamt van zijn moeders kant uit een bekend predikantengeslacht. Een van zijn voorvaderen was Cornells van Hille van wie wij de Ziekentroost nog vinden achterin onze Bijbel. Zijn overgrootvader Cornelius Hillenius werd door de Remonstranten smadelijk verjaagd uit Alkmaar en werd hierna predikant te Groningen, van waaruit hij afgevaardigde was naar de Nationale Synode van Dordrecht.

Jesaias heeft zijn leven verteerd in dienst van zijn Zender. Zijn prediking maakte grote indruk en droeg ook rijke vrucht. Hiervan kunt u opmerkelijke dingen ­ lezen in dit eenvoudig uitgegeven boekje. U kunt lezen van zijn afkomst, beke­ . ring, leven en werk. Hillenius had de gave om eenvoudig voor gemeenteleden te schrijven. Dit blijkt ook wel uit het feit dat zijn werken tot op de dag van vandaag worden uitgegeven en gelezen. We kunnen u deze preek, die is overgezet uit de oude druk, van harte aanbevelen. Voor de prijs hoeft u het in ieder geval niet te laten.

Klaaswaal, ds.G.J.van Aalst

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.