+ Meer informatie

Nota doelstellingen voor het onderwijs

In raad Nieuwerkerk aid IJssel

2 minuten leestijd

NIEUWERKERK AAN DEN USSEL — B en W stellen de raad voor om op 6 mei de nota „Doelstellingen voor het onderwijs In Nieuwerkerk aan den IJssel" te aanvaarden. Bij de nota zijn ook de reakties van schoolbesturen en schoolraad opgenomen. Het slot van de no-

ta merkt op, dat realisatie van de doelstellingen flnanciële ge' volgen heeft

Invulling zal moeten geschieder „binnen het financiële kader, zoals dal in de — goedgekeurde — begroting i^ aangegeven". Zoals bekend worder Nieuwerkerks begrotingen de laatst* jaren vanwege de miljoenentekorter echter niet meer goeddgekeurd.

De algemene doelstelling nam mer letterlijk over uit de Contourennota: „Iedereen behoort aan het begin var zijn leven een reële kans te krijgen ziel op het volwaardig functioneren in'de samenleving voor te bereiden. De basis voor deze ontwikkeling dient te worden gelegd in het funderend onderwijs.' Dit onderwijs dient voor iedereen toegankelijk te zijn, ruimte te bieden voor individuele verschillen in begaafdheid, belangstelling en tempo onafhankelijk van sociaal milieu en sekse.

„Gestreefd wordt naar een verdere individualisering van het onderwijs. Bij de vormgeving van de nieuwe basisschool wil men peuterspeelzalen en het kleuteronderwijs koppelen. De schoolraad van het openbaar onderwijs hierover: „In het verleden is van zo'n afstemming nooit sprake geweest". Men vraagt zich af, hoe de gemeente dat denkt te effectueren, omdat die instantie niet het „bevoegd gezag" is van de peuterzaal.

B en W antwoorden daarop dat er via de subsidie wel mogelijkheden bestaan om het werk af te stemmen. Door een speciale leerhulp willen B en W de „zorgbreedte" van het onderwijs vergroten; daartoe is in de begroting 1981

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.