+ Meer informatie

AFSCHEID DS D. QUANT

2 minuten leestijd

In de colofon van dit nummer van ons blad mist u een vertrouwde naam, namelijk die van ds D. Quant. Vijftien jaar heeft hij als opvolger van prof. dr. W. H. Velema de eindredactie van ons blad verzorgd, met grote inzet en betrokkenheid. Omdat in allerlei verbanden binnen de christelijke gereformeerde kerken de stelregel geldt, dat vijftien jaar de maximale zittingsduur is, meende ds Quant dat de tijd gekomen was om deze taak neer te leggen. De redactie en het comité hebben daarin toegestemd, en inmiddels is ds A. van der Zwan ingewerkt om zijn plaats als eindredacteur in te nemen.

Wie ds Quant wel eens heeft zien lopen, kan vermoeden hoe hij zijn werk voor ons blad heeft gedaan. Het gaat snel, op een holletje haast, maar wie goed kijkt ziet dat er soms een huppeltje in zit. Zo was het ook met het werk voor ons blad. Ds Quant deed het snel, zonder dat het ten koste van de accuratesse ging. En hij deed het - daar is het ‘huppeltje’! - met plezier. Dat plezier gold, als ik goed zie, van twee aspecten van zijn werkzaamheden met name. Het eerste betreft de verzorging van allerlei artikelen over kerkrecht. Aan een goede, geestelijke en zorgvuldige gang van zaken is hem veel gelegen. In zijn artikelen over diverse kerkrechtelijke thema’s door de jaren heen valt dat duidelijk te herkennen. Uit reacties blijkt dat dit in de kerken gewaardeerd is. Het tweede is de verzorging van de recensies. Zelf nam hij het leeuwendeel van dit werk voor zijn rekening, en beleefde er ook veel vreugde aan.

Het noemen van deze twee werkzaamheden kan een verkeerde indruk wekken, namelijk alsof zijn hoofdtaak in de redactie hierin zou hebben bestaan. Dat is niet geval, de genoemde bijdragen behoren zelfs geen van beide tot het eigenlijke werk van de eindredacteur. Die taak heeft stellig de meeste tijd in beslag genomen, maar werd wel verlicht doordat zijn vrouw hem niet alleen de ruimte heeft gegeven om dit werk te doen, maar er ook actief in heeft geparticipeerd.

Namens de redactie dank ik hem zeer voor de plezierige samenwerking en - stellig namens alle lezers - voor de geweldige inzet in al die jaren! Het was werk voor kerk en koninkrijk, en daarom mag ik ook eindigen in het vertrouwen dat dit werk niet vergeefs is geweest, in de Here.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.