+ Meer informatie

Defensie sluitpost van links kabinet

Fractievoorzitter Jongeling:

3 minuten leestijd

Over één punt zijn de progressieve partijen het eens: als er in Nederland bezuinigd moet worden, dan allereerst op de defensie. De defensie-uitgaven zijn in de nota-Vredeling al op een minimumbasis gezet, maar de PvdA wil daar nu nog onder duiken, en volgens recente berichten is ook de KVP daartoe bereid.

Fractievoorzitter Jongeling stak zaterdag op de partijdag van het GPV in Arnhem een waarschuwende vinger op tegen de regering en tevens tegen de meeste politieke partijen. Hij wees erop dat ons leger, door de helpende hand van de VVDM (vereniging van dienstplichtige militairen) het best betaalde ter wereld is, daar dat geld voor voldoende materieel wel eens kon gaan ontbreken.

De Sowjet-Unie breidt haar invloed steeds verder uit, zo zei de fractievoorzitter, terwijl het Cubaanse soldaten gebruikt om de gebieden daadwerkelijk te veroveren.

Deze soldaten worden zij het langs een omweg, gedeeltelijk door de Nederlandse ontwikkelingshulp betaald.

Marxistisch Europa

De Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Kissinger, heeft de vrees uitgesproken dat West-Europa binnen tien jaar volledig in marxistische handen zal zijn. Ondanks deze waarschuwing blijft West-Europa voortdommelen, en nergens slaapt men vaster als in Nederland, aldus Jongeling.

Verontwaardigd sprak hij over de Nederlandse zedenwet, die bijna tot de grond toe is afgebroken. Legalisering van abortus staat voor de deur: moord op het ongeboren kind.

Jongeling dacht niet dat van de grootste oppositiepartij, de VVD voor een principieel andere koers te verwachten was. Het CDA is een huis dat tegen zich zelf verdeeld is, en maar al te geneigd om het evangelie te vertellen in termen van medemenselijkheid.

Een uitweg

Er is maar één uitweg. De weg die Groen van Prinsterer een eeuw geleden al wees: Tegen de revolutie het Evangelie, het volle woord van God. Als de eer en de glorie van de Almachtige en de opdracht die Hij aan de volkeren en enkelingen geeft, weer centraal komen te staan, ook in de politiek, is er hoop en perspectief voor Nederland. Om dit, onder beding van Gods zegen, te bereiken zullen wij nu en straks moeten bidden en werken met al onze kracht. 's Morgens werd de vergadering geopend door de aftredende voorzitter, de heer G. Veurink. Ook hij zei somber gestemd te zijn over de gang van zaken in Nederland. Het Nederlandse volk sleept zich naar de afgrond door de weg te volgen van o.a. legalisatie van abortus en drugs, euthanasie, of in het algemeen: het zich onttrekken aan Gods heilige wet.

Daarbij haalde hij ook nog het ijdel gebruiken van Gods naam aan en het belasteren van hooggeplaatste figuren waaronder prins Bernhard. De heer Veurink riep de GPV-ers op paraat te zijn tegen alle vervlakking.

Nieuwe voorzitter

Na zes jaar de voorzitter van het GPV te zijn geweest gaf hij de voorzittershamer over in de handen van de nieuwe voorzitter, de heer J. van der Jagt (51). Tien jaar geleden werd Van der Jagt gekozen als lid van de centrale verbondsraad van het GPV en sedertdien vervult hij de functie van penningmeester. In 1974 werd hij gekozen als lid van de provinciale staten van Gelderland.

Tijdens het ,,vragenuurtje" werd de vraag gesteld of een lijstverbinding met de RPF mogelijk zal zijn. Volgens Jongeling zou dit vergooien van stemmen zijn, omdat er geen kans is dat zij een zetel zullen bemachtigen. Als dit niet het geval is gaan de stemmen naar een andere partij.

Er was volgens Jongeling geen enkele noodzaak om een nieuwe partij als de RPF op te richten omdat er voor die kiezers alternatieven aanwezig waren. Wel was hij positief over een eventuele lijstverbinding met de SGP, daar door samenwerking met deze partij stemmen voor een zelfde doel kunnen worden behouden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.