+ Meer informatie

Zeeland is terecht boos

4 minuten leestijd

MIDDELBURG - De zin en onzin die inmiddels is gezegd en geschreven over de Zeeuwse belastingaffaire is legio. Daar is nauwelijks meer iets nieuws aan toe te voegen. Maar duidelijk is, dat deze kwestie de politiek geen goed doet. Hoe Provinciale Staten het probleem zaterdag ook uit de wereld helpen, de indruk dat gedeputeerden zich verrijken ten koste van de belastingbetaler blijft voorlopig bestaan.

Toch is die laatste mening niet helemaal juist. Uit het onderzoek van de commissie-Van Waterschoot blijkt dat er geen sprake is van malversaties of fraude. Tenminste, dat kon niet geconstateerd worden. Wel is er bovenmatig gedeclareerd, maar dat mocht volgens de wet. De belastingdienst dacht daar anders over en verrastte de (oud-)gedèputeerden met een naheffing. Gedeputeerde Staten besloten, zonder Provinciale Staten voldoende in te lichten, die heffing uit de provinciekas te betalen. Om, aldus GS, de privacy van de betrokkenen te waarborgen werd de zaak buiten de openbaarheid gehouden.

Terecht dat de Staten over deze achterkamertjespolitiek woedend zijn. Alleen PS zijn bevoegd over dit soort uitgaven (budgetrecht) te beslissen. De irritatie van de politici zou ongetwijfeld veel gematigder zijn geweest als GS zijn fouten had toegeven. Dat gebeurde in eerste instantie niet, integendeel. Het college beweerde na de presentatie van het rapport-Van Waterschoot dat de fracties wèl op de hoogte waren gebracht. Bovendien wezen de bestuurders het verwijt van ernstig plichtsverzuim pertinent van de hand.

Met name de houding van CDAgedeputeerde Ventevogel wekt verbazing. Zijn furieuze houding tegenover het rapport-Van Waterschoot verdween als sneeuw voor de zon toen hij forse kritiek kreeg uit zijn eigen achterban en daarmee zijn positie als lijsttrekker in gevaar kwam. Ook in de commissievergadering van afgelopen maandag trok hij het boetekleed aan en zegde toe het door de provincie betaalde geld terug te storten. Het wekt de indruk dat eigenbelang daarvoor de voornaamste drijfveer is. Na de verkiezingen wacht immers een nieuwe bestuursperiode. Ventevogel heeft tot nog toe niet overtuigend aangetoond dat zijn huidige boetedoening ingegeven is door berouw. Bovendien heeft hij ondanks deze verwikkelingen tussen neus en lippen door al laten weten dat de SGP niet welkom is in het komende college van GS. Dat bewijst nog eens dat deze gedeputeerde een flinke lading boter op zijn hoofd heeft.

Zuiverheid

Toch is het niet juist Ventevogel als enige de schuld in de schoenen te schuiven, hoe doorzichtig zijn uitvluchten soms ook zijn. Het college treft als collectief alle blaam. De bestuurlijke zuiverheid is ermee gediend als dit hele college besluit het pluche definitief te verlaten. Een deel van de GS-leden verdwijnt na de verkiezingen -om andere redenen- in ieder geval. Ook gedeputeerden in andere provincies kreJ. B. VENTEVOGEL (Foto Provincie Zeeland) gen in 1985 te maken met een belastingnaheffing. De meeste colleges ; besloten terecht dat die vordering ' een privé-zaak was en door de betrokkenen zelf betaald moest wor- : den. I De Zeeuwse GS-leden doen er ^ verstandig aan hun zetel ter beschikking te stellen. Over twee weken zijn er verkiezingen. Daarna kan de provincie dan met een schone lei en onbesmette gedeputeerden beginnen. Gebeurt dat niet, dan ; blijft het ve:moeden van oneerlijk-, heid de gedeputeerden achtervol- . gen. Indien het college weigert op ' te stappen, moeten de collegepartij- ^ en de moed hebben hun eigen afge- ' vaardigden of die van de coalitie- : partner naar huis te sturen. Dat is , een moeilijke stap zo vlak voor de ' verkiezingen, want dat kan gevol- ' gen hebben voor de college-onder- * handelingen na de statenverkiezin-' • gen van 6 maart. De grote partijen ' zijn bang voor hun eigen huid. Het ' wegstemmen van een gedeputeerde • van de andere partij kan de onderdelinge verhoudingen immers danig frustreren. Het is niet ondenkbaar dat in zo'n geval een van de grote drie buiten de bestuursboot valt. En daarmee raakt die fractie een flinke J portie invloed kwijt. Dit soort over- 1 wegingen speelt helaas een grote rol. ,1

Boertien '

De kwestie-Boertien ligt anders., Hoewel ook hij nagelaten heeft de vinger aan de pols te houden, zijn de verwijten aan zijn adres buiten alle proporties. Met name de Pro- / vinciale Zeeuwse Courant heeft op , een beslist onjournalistieke en insi-,nuerende wijze de positie van de^^ CdK ondergraven. Er werd nota bene al gewag gemaakt van het feit dat de opvolgers van Boertien klaarstonden om zijn plaats in te^ nemen. Geen enkel teken wijst in" deze richting. De bewijzen waarmee'^ de PZC dacht te komen, werden ^ door de gouverneur op simpele wij- ze weerlegd en ontkracht. Inmiddels ' heeft Boertien de provincie zestien jaar gediend. Om hem aan de kant I te schuiven terwijl er „formeel niet.i in strijd is gehandeld met de wet", i gaat te ver. Hij wordt door dei Kroon benoemd en niet door het/ volk gekozen of weggestuurd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.