+ Meer informatie

Fel verzet van Gorssel tegen afsplitsing Eefde

Uitvoerig protest aan minister

2 minuten leestijd

GORSSEL — Het gemeentebestuur van Gorssel is niet van plan te berusten in het grenswijzigingsvoorstel van Gedeputeerde Staten van Gelderland om het dorp Eefde met ± 4.500 inwoners af te splitsen van Gorssel en toe te voegen aan de gemeente Zutphen. Burgemeester mr. J. O. Thate van Gorssel is mét zijn gemeenteraadsleden, die op dit punt unaniem zijn, van plan zich fel te verzetten tegen dit voorstel van G.S. aan de pas benoemde minister van Binnenlandse Zaken, mr. W. J. Geertsema. Deze zal op 24 augustus a.s. over dit onderwerp ook nog een advies krijgen van de Rijksplanologische Dienst. Gorssel heeft thans ruim 14.000 inwoners. In Zutphen wonen momenteel ruim 27.000 mensen.

Burgemeester en wethouders van Gorssel betwijfelen sterk of de behoefte die Zutphen zegt te hebben aan uitbreiding van industrieterrein is gebaseerd op een deskundig en volmaakt onafhankelijk onderzoek. Daarnaast geloven zij niet dat de Eefdese bevolking voor het behouden van een goed functionerende leefgemeenschap is gebaat bij de voorgestelde grenswijziging. 

Dat de grenswijziging bij de Eefdenaren niet in de smaak valt, blijkt uit een enquête die vorig jaar op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen in Eefde is gehouden. Ruim 88% van de Eefdese kiezers kwam hot enquêteformulier inleveren; enige procenten meer dan het aantal kiezers in Eefde dat aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnam. 

Van hen verklaarde 96 procent zich tegen de aansluiting bij Zutphen, slechts 1,7 procent had geen mening en 2,3 procent wilde wel onder de hoede van Zutphen. Ook een vorig jaar gehouden leeronderzoek onder leiding van de Groningse hoogleraren prof. G. J. v.d. Berg en prof. H. J. Keuning — met als onderwerp de planologische situatie in de stad Zutphen en het omliggende gebied — heeft uitgewezen dat de grenswijziging, op zijn zachtst gezegd, een voorbarige ingreep mag worden genoemd.

GED. STATEN BEDREIGEN GEZOND LOKAAL BESTUUR

„Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn doende het gezonde lokale bestuur van Gorssel te bedreigen op basis van een onverantwoorde en speculatieve taakstelling voor Zutphen. In werkelijkheid zijn alle termen aanwezig om voor eventuele problemen van Zutphen weloverwogen en in de sfeer van rustig en zakelijk overleg een voor alle betrokkenen aanvaarbare'regeling te treffen".

Dat schrijven burgemeester en wethouders van de Gelderse gemeente Gorssel in een uitvoerig commentaar aan minister Geertsema (Binnenlandse Zaken) als reactie op een voorstel van GS van Gelderland het dorp Eefde van Gorssel af te splitsen en toe te voegen aan Zutphen.

Gorssel vindt dat GS in hun beleid ten aanzien van Zutphen de grondbeginselen van het ruimtelijke ordeningsbeleid niet in de praktijk brengen. Ook is niet aangetoond, dat Zutphen behoefte heeft aan nat industrieterrein zodat dit' onmogelijk als argument voor grenswijziging kan gebruikt worden.

Pas na 1980 zal zich misschien deze behoefte voordoen, maar ook in de omgeving zijn goede alternatieven aanwezig.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.