+ Meer informatie

De redactie ontving:

1 minuut leestijd

Bericht van een studieconferentie Bejaardenzorg. De gezamenlijke protestantse or-ganen voor de bejaardenzorg beleggen deze conferentie op 10 april 1970 in het nieuwe Jaarbeurs Congrescentrum. Thematiek: Plaats en functie van de bejaarde in de veranderde samenleving (Oud worden- en tóch......) Spreker: prof. dr. H. R. Wijngaarden. Aanmelden bij het algemeen secretariaat „Conferentie ’70”, Cor. Houtmanstraat 19, Utrecht, Prijs f 12,50, lunch f 7,50 per persoon.

*

„De Wegwijzer”, orgaan van de Bond van Chr. Geref. Zondagsscholen in Nederland. Secretariaat redactie N. J. Geleijnse, Dwingelowstraat 36, ’s-Gravenhage; hoofdredacteur ds. Th. Rutters, Baarn. Abonnementsprijs f 5,— per jaar.

„Ga”, uitgave van Deputaten voor de Evangelisatie van de Chr. Geref. Kerken. Redactie: Ds. J. Vogel, Emmen; mej. drs. W. A. van der Klis, Apeldoorn en W. D. Wendt, Hoogeveen. Red. adres Avekinge-camp 3, Emmen. Abonnementsprijs f 5,— per jaar. Administratrice mevr. M. L. v. d. Zande-van Oost, Oberonstraat 37, Apeldoorn.

*

„Het Open Venster”, maandblad voor ouderen. Vier grote nummers in januari, met Pasen, in September en met Kerstmis. Abonnememtsprijs f 5,—; bij grote aantallen aanmerkelijke reductie. Uitgave van Het Boekencentram, Sohevenmgseweg 72, Den Haag. Redactieleden: mej. A. M. Bos, dr. C. Gilhuis en dr. K. J. Kraan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.