+ Meer informatie

Ouder en wijzer

5 minuten leestijd

De sociale zekerheid in ons land verandert snel en wel in die zin dat we ook hier te maken hebben met een terugtredende overheid. Haast met dezelfde vaart als waarmee na de oorlog sociale voorzieningen en uitkeringen werden ingevoerd, wordt nu de weg terug ingeslagen.
De nieuwe inzichten zijn noodgedwongen ontstaan. Toen we in Nederland in de buurt kwamen van een miljoen wao'ers en een half miljoen werklozen werd duidelijk dat de financiering een grens had bereikt.
Natuurlijk is het niet goed om te generaliseren door te zeggen dat veel werknemers het wel fijn vonden om na enkele arbeidsjaren te worden afgekeurd om daarna een levenslang pensioen te ontvangen. Voor tal van mensen is het een pijnlijke situatie om het werk niet meer te kunnen doen en te worden afgekeurd. Bovendien was het soms voor werkgevers een elegante weg om van een overschot aan werknemers af te komen.
Voor hen die door een ernstige ziekte of handicap niet (meer) aan het arbeidproces kunnen deelnemen is het een voorrecht dat er een wao en later de ouderdomsvoorziening aow is. Dat geldt ook voor de ww ten opzichte van hen die buiten hun schuld werkloos werden. Ik kan mij uit de jaren dertig nog heel goed herinneren hoe armoedig en triest de situatie van werklozen, maar ook van ouderen die niet meer konden werken, in die tijd was. Wij hadden thuis een levensmiddelenzaak en ik zal nooit vergeten dat ik voor de kerstdagen na schooltijd een druk baantje had. Namens de diaconie moest ik bij een fors aantal "steuntrekkers" twee pond rundvet brengen. De ontvangers waren er erg blij mee, hoewel ik denk dat het toch een beetje een druppel op een gloeiende plaat was.
Uit veel politieke discussies blijkt dat de hoogte van de uitkeringen, maar ook de omvang van de gezondheidszorg onder druk komt. Wie er de mogelijkheden toe heeft, doet er goed aan te rekenen met lagere wettelijke uitkeringen en wellicht ook lagere pensioenen in de toekomst.
Op het terrein van de gezondheidszorg zullen voor de kerken nieuwe taken ontstaan. In onze kerkelijke gemeente is er, in navolging van anderen, een Diaconale Thuishulp ge start. Zeker in de richting van de ouderen zal er geen gebrek aan werk zijn in onze vergrijzende samenleving. Maar de opmerking van de Heere Jezus dat we de armen -dat zijn ook degenen die op hulp aangewezen zijnaltijd met ons hebben, houdt tevens de opdracht in dat we deze taak niet zuchtende, maar met vreugde vervullen.

-----
Testamenten
De wet heeft nauwkeurig geregeld onder welke personen Iemands bezit na zijn overlijden moet worden verdeeld. Wie van de vaste verdeling af wil, moet een testament laten opmaken bij de notaris. In een testament kunt u uw bezittingen na uw overlijden laten verdelen volgens uw "laatste wil". Daarbij zijn er tal van mogelijkheden. Met een testament kan bijvoorbeeld de langstlevende worden beschermd tegen aanspraken van andere familieleden. Het voordeel van een testament is dat u het altijd weer kunt laten wijzigen. De notaris is verplicht bij het Centraal testamentenregister aan te geven wie bij hem een testament heeft laten opmaken. Hij behoeft niet door te geven wat er in staat Door deze wettelijke regeling kan iedereen er na iemands overlijden achter komen of er een testament is gemaakt en bij welke notaris dat wordt bewaard.

Verzorgingshuizen
Vanaf 1 januari 1997 vervalt de vermogentoets voor bejaardenoorden. Momenteel moeten bewoners van bejaarden- en verzorgingshuizen hun eigen spaargeld of huls aanspreken om de eigen bijdrage te betalen, terwijl bewoners van verpleegtehuizen dat niet behoeven te doen. Dat onderscheid vervalt Het parlement zal zich binnenkort uitspreken over de hoogte van de, waarschijnlijk inkomensafhankelijke, bijdrage van de bewoners. We houden u op de hoogte.

Wat niet helpt
Spierpijn komt vrij veel voor. De oorzaak is meestal een overbelasting van het lichaam. Spierpijn is heel vervelend. Wie er last van heeft, wil er graag van af komen. Volgens tal van advertenties is dat ook niet zo moeilijk. Smeersels worden aangeboden, die uitstekend zouden helpen. Ze zijn nogal prijzig, maar goed, als daar nu de pijn mee verdwijnt. Laten nu onlangs onderzoekers van de Consumentenbond melden dat al die dure middelen geen genezing brengen, maar hoogstens wat verlichting. Spierpijn gaat het snelst over wanneer men zo normaal mogelijk beweegt en geen belastende dingen doet. Omdat de spierwrijfmiddelen toch niet genezen, raden de onderzoekers de mensen met spierpijn aan om het maar bij een warme douche, een heet bad of een massage met babyolie te houden.

Op reis
Op reis Op 6 mei zal D.V. de eerste van de meerdaagse reizen van Terdege weer van start gaan. De reis is volgeboekt, maar er zijn in de loop van het jaar nog mogelijkheden om in te stappen met gelijkgezinden. Niet alleen jongeren, maar ook ouderen -daarom meld ik dat in deze rubriek- zijn van harte welkom!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.