+ Meer informatie

DE OUDER­LING EN DE PREDIKING

2 minuten leestijd

Dr. Ph. J. Huijser, DE OUDER­LING EN DE PREDIKING, 202 blz., ing. f 7.—, geb. f 8.90, J. H. Kok, N.V., Kampen, 1959.

Xiet alleen over de ouderling en de ]> redikiiig, maar ook over de ouderling en da dienaar des Woords, de kerkeraad en het kerkverband handelt dit vlot geschreven boek. Hot begint met een hoofdstuk over de ouderling in de Heilige Schrift, daarna zien wij hoe de ouderling al vroeg in de geschiedenis der Kerk „geknecht werd en tot priester misvormd". In de dagen van de Reformatie is het Calvijn geweest, die een einde gemaakt heeft aan de vernedering van het ambt der ouderlingen. Aan de ene kant is de ouderling de gelijke van de dienaar des Woords, anderzijds van hem onderscheiden. Vele vragen rondom het praktisch functioneren van het ambt van ouderling komen in dit boek aan de orde. B.v. het toezicht op de prediking in verband met de vrijheid en de gebondenheid der prediking, ook over de ligging der gemeente. De discussie over één en ander

zal wel niet spoedig een einde vinden. Schrijver houdt een sterk pleidooi voor de afschaffing van het gebed in de consistorie; ik geloof niet, dat hij hierin moet worden gevolgd, al weet ieder van moeilijkheden ten aanzien van deze voorbede.

Over de Herv. Kerk en haar nieuwe kerkorde las ik hier en daar in dit werk; de formule „in gemeenschap met de belijdenis der vaderen" acht schrijver een „glibberige uitdrukking". Ik heb de indruk, dat schrijver niet geheel inkomen kan iji de worsteling van velen om te komen tot een verantwoord functioneren van de belijdenis.

Al met al een boek, dat wij gaarne in de handen van onze ouderlingen, die naar het formulier van bevestiging moeten zgn „getrouwe wachters over het huis en de atad Gods", zullen zien.

U.

Bt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.